1. Заглавие - Вятър ечи, Балкан стене - повтаря първи стих, насочва към темата

2. Автор - Добри Чинтулов

3. Жанр - Стихотворение

4. Повод за написване - Габровското въстание през 1862г. 

5. Основна тема - Краят на робското примирение и осъзнаването на необходимостта от въоръжен бунт

6. Ценности   а) Борбата за свобода

                       б) Дълга към родината

                       в) Отговорността на онези, които са избрани да бъдат водачи на народа си

7. Конфликти - а) Между поробения народ и поробителите

                          б) Между желанието за свобода и робския страх

8. Композция - Разделя се на две смислови части:

а) Включва от 1 до 3 стих на първа строфа - представя бурята в Балкана и юнак на кон

б) Включва 4 стих от първа строфа и 2 и 3 строфа - представя призивните думи на юнака

9. Герои - а) Лирически говорител (говори в първа част) - патриот, който ненавижда тиранията и е приел свободата като висша ценност.

                б) Лирически герой - храбър юнак, който зове своите събратя на въстание за свобода. Доближава се до  фолклорния образ на юнака - на кон, силен, мъжествен, но за разлика от него няма да се бори сам, а ще приведе народа в битка.

               в) Поробеният народ - дълго е тънал в робски сън, ное силата, която може да отхвърли робтвото в борба на живот и смърт.

               г) Поробеното отечество - представено е чрез образа на Балкана - той е одуховен - стене, защото рабството причинява страдание на народа. Екотът на вятъра създава представата за буря - символ на справедливия гняв, който ще поведе потничество. 

10. Символни образи - а) Балканът - символ на България и народното страдание

                                       б) Вятърът - символ на бурята, която ще премахне робството

                                       в) Знамето -  символ на държавата

                                       г) Тръбата - символ на призива за битка

                                       д) Оръжието - символ на революционната борба

                                                е) Сънят - символ на робското търпение

                                       ж) Обобщителното местоимение "всички" - показва масовост

                                       з) Пробуждането - на желанието за свобода

                                       и) "Мъжко сърце и българско име" - юнакът назовава тези, които трябва да са първите му последователи. Мъжкото сърце символизира смелост, а българското име - на национално самосъзнание. 

Автор: Нели Коларова

@bgmateriali.com

Изтеглиsave