ГЛАВАТАРЯТ, КОЙТО ИСКАЛ ДА ПЛЕНИ МЕСЕЧИНАТА
(Трансформиращ преразказ от името на Главатаря)

 

          I.    Определяме гледната точка – разказва Главатарят (аз-разказ)

          II. Определяме глаголното време – минало свършено и минало несвършено време

          III. Определяме епизодите, на които Главатарят НЕ Е СВИДЕТЕЛ и НЕ МОЖЕ ДА РАЗКАЖЕ:

               1. Началото на приказката – вълшебната красавица и забогатяването на бащата
               2. Бащата построява сарай и решава да сподели богатствата с хората
               3. Градът се прочува
               4. Финалния епизод с радостта на освободения град

          IV. Определяме епизодите (случките), на които Главатарят Е СВИДЕТЕЛ (участник) и МОЖЕ ДА РАЗКАЖЕ и ключовите думи към всеки епизод:

               1. Главатарят научава за чудната хубавица
               Ключови думи: страшен, завист, реших, викнах, стрели, щитове, ризници
               2. Главатарят решава да завладее града и хубавицата 
               Ключови думи: безчет войници, бързокрили кораби, нахълтаха, пламнаха, реки от кръв, охкания, стонове
               3. Войниците нахлуват в града и го разграбват
               Ключови думи: кървава сабя, извиках гръмовито, мои ще бъдат
               4. Главатарят пленява хубавицата, но тя губи вълшебните си качества 
               Ключови думи: загубиха блясък, клечки, страните й пребледняха, не отронваха гюл, не падаха, сладки плодове, опичаше, пустиня
               5. Главатарят разпраща пратеници, които да се допитат до мъдреци за лек за девойката
               Ключови думи: обърках се, разпратих, бързоходци, лек, мъдреци, звездобройци, чародеи, ясновидци, заклатиха глави
               6. Мъдреците се събират – съветът на най-възрастния
               Ключови думи: нощ, сребърен сърп, плениш, възвърне, пшеница, бадеми, лози, шербет
               7. Глупавият Главатар решава да изпълни задачата
               Ключови думи: остър меч, тъп ум, тежка ризница, лека глава, изсмях се, детинска работа, ще докопам, ще я строша
               8. Мъдрецът се опитва да обясни трудността на задачата, но остава неразбран
               Ключови думи: предупредил, чини (струва) ти се, ще бяга, безчет пазачи, стрели, гръм, градоносен облак
               9. Главатарят и войниците се отправят на път, за да пленят месечината 
               Ключови думи: бойни тръби, барабани, вървяха, камънаци, пущинаци, мраз, препъваха, падаха
               10. Главатарят губи войската си
               Ключови думи: топеше като сняг, непреклонен, най-висок, връх, равнина, кротичко, спеше
               11. Върху главите на войниците се стоварва невиждана буря 
               Ключови думи: вихрушки, тръшкат, загърмяха, запориха, лъчи, нажежени копия, неканените пришълци, се посипаха, огнени стрели
               12. Победеният главатар осъзнава безсилието си и тръгва обратно 
               Ключови думи: захвърлиха, хукнаха, вопли, не мога, самонадеяност
               13. Войската на Главатаря е прогонена от града 
               Ключови думи: наизлязоха, прогониха, отидоха

@bgmateriali.com

Изтеглиsave