ГРАМАТИЧНА НОРМА
ИМЕНА. ЧЛЕНУВАНЕ НА ИМЕНАТА

 

          Граматичната норма включва правилата за употребата на граматичните форми на думите (членувани и нечленувани, за единствено и множествено число и др.) и съгласуването на думите в изречението.

          УПОТРЕБА НА ПЪЛЕН И КРАТЪК ЧЛЕН ПРИ ИМЕНАТА ОТ М.Р. ЕД.Ч.

          1. С пълен член -ът/-ят се членува дума от м.р. ед.ч. в следните случаи:
          ■ Думата е подлог в изречението или пояснява подлога и се съгласува с него. Подлогът или цялото словосъчетание, включващо членуваната дума, може да се замени с той.
          Автомобилът се продава само в Япония. (Той се продава само в Япония.)
          И при нас полъхна хладният есенен вятър. (И при нас полъхна той.)

          ■ Думата стои след някой от следните глаголи: съм (бъда), оказвам се, изглеждам, ставам (някакъв), казвам се, наричам се, представлявам (със значение 'съм').
           Сред гостите на празника беше председателят на Народното събрание.
           Неусетно Митко стана най-важният човек в моя живот.

          ■ Думата е употребена в заглавие, текст към снимка и др. под. и не се намира след предлог (на, за, от, по и др.).
          „Спасителят в ръжта“ „Моят син на 4 г.“ (но: „На изток от рая)

          2. С кратък член -а/-я се членува дума от м.р. ед.ч. в следните случаи:
          ■ Думата не е подлог в изречението, нито пояснява подлога. Членуваната дума или цялото словосъчетание, в което участва, може да се замени с него/го, тогава или там.
          Подай ми бързо телефона. (Подай ми го бързо.)
          Едва успя да се изкачи на каменистия хълм (Едва успя да се изкачи там.)

          ■ Думата е прозвище. Винаги се пише с кратък член – дори и когато е подлог.
          Борю Зевзека се изявява като писател, актьор и издател на сп. „Барабан“.
          ■ Думата е собствено име на географски обект, което се употребява само членувано (Предела, Превала, Кайлъка, Карандила, Леденика, Етъра). Винаги се пише с кратък член – дори и когато е подлог.
          Кайлъка е разположен в долината на река Тученица.

          Правилата за употреба на пълния и краткия член са задължителни само за писмената реч.

          ЧЛЕНУВАНЕ НА СЪСТАВНИ СОБСТВЕНИ ИМЕНА

          Членува се първата дума в съставните собствени имена, които означават институции, организации, политически партии и др. под.
          Правилно: Гледахме най-новата постановка в Сатиричния театър.
          Грешно: Гледахме най-новата постановка в Сатиричен театър.

          Първата дума не се членува, ако в устната реч може да се получи двусмислица.
          В Новия/Нов български университет се обучават около 10 000 студенти. Ако членуваме първата дума, събеседникът може да разбере, че университетът е нов, а не че това е конкретен университет.

          ЧЛЕНУВАНЕ НА ДВЕ И ПОВЕЧЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

          1. Когато две или повече съгласувани определения се отнасят за два или повече от два обекта, се членуват всички определения.
          Правилно: В източните и централните райони се очакват обилни валежи.    
          Грешно: В източните и централни райони се очакват обилни валежи.    
          (два обекта: източните райони и централните райони)

          2. Когато две или повече съгласувани определения се отнасят за един и същ обект, се членува само първото от тях.
          Правилно: В модерния и семпъл костюм той изглеждаше доста строг.
          Грешно: В модерния и семплия костюм той изглеждаше доста строг.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave