Грозното патенце

(преразказ)

   Под репеите в градината на един стар чифлик млада патица лежала и мътила патенца. Най-накрая те се излюпили. Всички били малки, жълти и пухкави, освен последното. То било толкова едро, грозно и различно от останалите, че отначало майка му го помислила за пиле. Но като видяла колко умело плува, се успокоила и го заобичала.

   Другите обитатели на птичия двор постоянно се подигравали на неговата грозота. Кокошките, гъските, пуйките, дори собствените му братя и сестри го кълвели, скубели и блъскали. Накрая патенцето не издържало и прехвръкнало стобора. Бягало, бягало и стигнало до голямо блато. То още не било отдъхнало от дългия бяг, когато от всички страни се разнесли гърмежи и кучешки лай. Грозното патенце уплашено се мушнало в тръстиката и оттам с ужас наблюдавало как дивите патици падали една след друга, пронизани от куршуми.

   Клетото патенце прекарало сред тръстиките целия ден и цялата нощ. На сутринта завалял сняг, разразила се страшна буря. Премръзнало и гладно, мъничето напуснало блатото и отново тръгнало на път. Най-после се добрало до къщичката на една бедна старица, която се смилила над него и го приютила на топло. Старата жена недовиждала и го помислила за патица. Хранела го усърдно и все се надявала, че то ще ѝ снесе яйце.

   Освен стопанката, в къщичката живеели един котарак, който умеел да мърка, да извива гръб и дори да изпуска искри, когато му погалят козината, и една късокрака кокошчица. Двамата се мислели за много умни и красиви. Те непрекъснато се подигравали на малкото патенце. Един ден то не издържало и напуснало дома на старицата. Но патилата му не свършили дотук. Като минавало през селото, децата го гонели със смях и крясъци, котките, наежени, фучали, а кучетата го преследвали с лай.

   Най-накрая клетото патенце стигнало до едно езерце и се сгушило с разтуптяно сърце сред храстите. Внезапно изпод зелените им клонки се показали три великолепни бели лебеда. Те забелязали патенцето и заплували към него. "Сигурно ще ме убият, защото им загрозявам езерцето" - помислило си грозното патенце и смирено навело глава към водата. Но в прозрачната езерна повърхност видял отражението си - бял и строен лебед.

   В този момент до брега дотичали две деца, които завикали, че е дошъл нов лебед - най-красивият от всички.
 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave