„ДЕКАМЕРОН“ – РАЗУМЪТ КАТО ПОБЕДА НАД СМЪРТТА

 

          Заглавието „Декамерон“ е производно от старогръцкото „Декамерай“ (Десетоднев), защото всички истории са разказани за 10 дни. Някои изследователи виждат реплика на популярното заглавие „Шестоднев“, тематично свързано с християнския мит за Сътворението на света от Бог. Книгата съдържа 100 новели, разказани в продължение на 10 дни от 10 млади хора. Новелата е средно по обем белетристично произведение с интригуваща сюжетна линия и неочакван, често поучителен завършек. Появява се като епически жанр по времето на Ренесанса и означава буквално (от италиански) вест, новост, новина. В новелата авторът съсредоточава вниманието предимно върху събитието, което съобщава, избягва подробното описание на природата и обстановката. Задачата на творбата е да разкрие събитието, да стигне до неочакваността на психологическото състояние на човека. Събитието се явява ос на повествованието, то определя достойнствата на новелата и внушава поуката за възприемателя на текста.
          Разказвачите почти нямат значение за историите, които разказват. Бокачо ги дарява с имена, които насочват образно към тематичния обхват на сборника: Пампинея (от латински – „обвита с лозови листа“, т.е. буйна, страстна) разказва в първия ден истории за човешките страсти: измама, сладострастие, любов, скъперничество, малодушие. Други разказвачи (седем жени и трима младежи със значещи имена) подхващат разкази за любовта и надхитряването (Ден VIII), за изобретателните изневери (Ден VII), за нещастната любов (Ден IV), за щастливата съдба (Ден II), за разобличенията на фалшивия морал на някои съсловия (Ден IX) и за благородството и щедростта на ренесансовия човек (Ден X). Мъжките фигури в обществото на разказвачите притежават добро здраве, чувство за сплотеност, жизнелюбие и порив към насладата в живота, особено на фона на чумната епидемия във Флоренция. Имената на младите разказвачи са: Панфило („изтъкан от любов“), Филострато („воюващ за любов“) и Дионео („сладострастният“).
           Числата 3 и 7, както и 10, се обвързват с християнските аналогии: св. Троица, дните на седмицата, съвършеното число. Пълнотата, редът, хармонията във взаимоотношенията, които разкриват концепцията на ренесансовия писател, контрастират на хаоса, болестта, смъртта и разложението в старото общество. Флоренция олицетворява този човешки свят на анархия и упадък, а вилата в природната околност на поразения и агонизиращ свят, където младите хора разказват и слушат, изразява новото време на човечност, любов, доблест и великодушие. Двуизмерността в света на „Декемерон“ може да се види във всяка новела от сборника със 100 разказа.
          Подзаглавието на Новела III поучително резюмира случката, следователно напомня съществена жанрова характеристика: простичък сюжет, който центростремително завършва с поука и благоразумен или справедлив край. Авторът очертава темата за спасението на евреина от клопката на друговереца Саладин, за да опази честта (личната и религиозната), както и богатството си. Филомена, която разказва, не измисля, а „припомня“ чут или познат житейски случай: „за Бога и за истината“ на „нашата вяра“. Призивът „да слезем на земята“ напомня художествената задача на целия сборник, изразена чрез потребностите на хората – да намерят полезни съвети, защото ще научат какво трябва да избягва всеки човек в трудна ситуация и как да постъпва. „Освен това слушателите ще станат „по-внимателни“. Тези куртоазни думи издават влечението на ренесансовия човек към алегорията, съпоставките, стремеж да се изследва опита, да се разгадае природата на човешките същества. Тонът на обръщенията е закачлив („мили дружки“), водевилен, донякъде снизходителен, защото Филомена е избраницата, знаещата, духовната водачка в „пътуването“ из житейските дебри на доброто или на злото, но и още към глупостта.
          Афоризмите и мъдростите са присъщи за светогледа на ренесансовите хора: „глупостта може да доведе човека от благополучие в беда...“; „...умът може да помогне на мъдрия да се измъкне от голяма опасност...“. Следователно сблъсъкът „глупост“ – „мъдрост“ ще стане неизбежен, още повече, че младата жена знае, че „такива неща стават всеки ден с хиляди“.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave