ДЖЕРАЛД ДАРЪЛ – „МОЕТО СЕМЕЙСТВО И ДРУГИ ЖИВОТНИ“

 

          Романът „Моето семейство и други животни“ е издаден през 1956 г. Джералд Даръл отбелязва в предговора му: „Първоначално възнамерявах книгата да представлява леко носталгично описание на флората и фауната на острова, но направих фатална грешка, защото още на първите няколко страници въведох и моето семейство“.
          Романът е автобиографичен. Думата автобиография е с гръцки произход и е съставена от думите авто (свой, собствен), био (живот) и графо (пиша, описвам).

          ■ ГЕРОИТЕ В РОМАНА

          Джери е десетгодишно момче, което пристига да живее на гръцкия остров Корфу със семейството си. Тук той разполага със свобода, за каквато мечтае всяко дете. Момчето изпитва любов и изследователски интерес към животинския свят. Цялото му внимание е погълнато от животните и може с часове да обикаля из острова, за да ги открива и опознава. Джери има изключителния шанс да живее близо до природата и да получава знания и опит директно от наблюденията и преживяванията си. Макар че никой от близките му не споделя неговата страст, те я приемат. Увлечението му е толкова силно, че е трудно да бъде събуден интересът му към други области на знанието – история, география, литература, граматика и математика. Но Джери има шанса да срещне Джордж, който става негов учител и умело използва любовта му към животните, за да предизвика любопитството му към другите науки.
          Семейството на Джери е много интересно – той има по-големи двама братя и сестра. Всеки от тях следва някаква своя страст, на която е подчинил живота си – брат му Лари е писател, който посвещава цялото си време на писането; Лесли обича лова, оръжията и стрелбата, а Марго, като истинска тийнейджърка, е погълната от грижи за красотата си. Споровете, противоречията и кавгите между тях са постоянни, както е обикновено между децата в едно семейство. Голямата роля на майката е не просто да се грижи за тях, но с много любов и търпение да постига разбирателство помежду им, да изглажда конфликтите им, да ги накара да приемат другите. Отношенията им са описани увлекателно и с изключително чувство за хумор.
          Приятелите на семейството са важна част от живота на Джери. Те са образовани и интелигентни хора. Мнозина от тях стават домашни учители на момчето в различни периоди от престоя му на Корфу. Повечето се отнасят с разбиране и уважение към детския му интерес към животните и му помагат да разшири знанията си, да ги систематизира и прилага.
          Животните, описани в романа, са представени като герои, които имат свои индивидуални характери и качества. Всяко животно, попаднало в дома на Джери, получава име, внимание, грижи и обич като член на семейството. Кучето Роджър е най-добрият приятел на момчето. Джери го възприема като мислещо и разбиращо същество, което споделя неговите интереси, участва в неговите приключения, подкрепя решенията му. Той е убеден, че Роджър има свое отношение и към домашното му обучение: „Роджър, естествено, смяташе, че само си губя сутрините“.
          Всички животни в романа са равнопоставени на хората, защото за момчето те са част от един свят, в който всеки живот е важен и ценен.

          ■ ЗАГЛАВИЕТО НА РОМАНА

         Еднаквото отношение, което Джералд Даръл има към хората и животните, обяснява и избора на заглавието на романа – „Моето семейство и други животни“. Животните, които отглежда, са част от семейството му, а членовете на семейството му са равнопоставени с животните. За него животните и хората имат еднакви права на Земята и всички са част от голямото чудо на планетата ни, наречено живот.

          ■ ВРЕМЕТО В РОМАНА

          Джералд Даръл прекарва четири години от живота си на остров Корфу – между десетата и четиринайсетата си година. И макар че конкретното историческо време е периодът 1935 – 1939 г., романът внушава представата, която има всяко дете за безкрайността на времето: „Постепенно магията на острова се спуска над нас, леко и полепващо като цветен прашец. Всеки ден имаше своето спокойствие и безвремие и ти се приисква никога да не свърши“.

          ■ ПРОСТРАНСТВОТО В РОМАНА

          Действието в романа се развива на остров Корфу, чиито брегове се мият от три морета – Йонийско, Адриатическо и Средиземно. Той е населен със сърдечни и добри хора, водите и маслиновите му горички са пълни с всякакви животни, предлага топло и слънчево време. Той дава на момчето достатъчно приключения и преживявания, които изпълват детството, а по-късно – и романите му.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave