ДОПЪЛНЕНИЕ
ЧАСТИТЕ НА РЕЧТА И ДОПЪЛНЕНИЕТО

 

           ПРЯКО И НЕПРЯКО ДОПЪЛНЕНИЕ

           Знаеш ли, че Хари Потър си има съперница в лицето на Тара Дънкан – момичето от книгата „Тара Дънкан и Чародейниците“? Авторката – Софи Одуин-Мамиконян, е арменска принцеса.
           Ако попиташ: „А какво прави Тара?“, можем да ти отговорим: Тара получава.
           Ти, разбира се, веднага ще кажеш: „Не е ясно. Какво получава Тара, от кого?“.
           Изречението Тара получава покана от елфите отговаря на твоя въпрос, нали?

           Пряко и непряко допълнение

           Думите покана и от елфите в това изречение заемат местата на допълненията – пряко и непряко.

           Как откриваме прякото и непрякото допълнение в едно изречение?

           Примери:
           Тара получава покана.
           Тара видя елфите.
           Тара се бори с великани.

           I стъпка:
           Открий сказуемото и подлога:

           II стъпка:
           А) за прякото допълнение:
           Какво/кого + думата сказуемо + думата подлог = пряко допълнение: 
           Какво получава Тара? Покана. 
           Кого видя Тара? Елфите.

           Б) за непрякото допълнение:
           Предлог + какво/кого + думата сказуемо + думата подлог = непряко допълнение:
           С кого се бори Тара? С великани.

           ПРЕДЛОГЪТ И СЪЩЕСТВИТЕЛНОТО ИМЕ КАТО НЕПРЯКО ДОПЪЛНЕНИЕ

           

           Части на речта в мястото на допълнението

           Жената взе цветята.
           Въздухът съдържа кислород.
           Момчето мисли за лятото.
           Иван играе с децата.

           Думите в мястото на допълнението са съществителни имена:
           цветята – ср. р. мн. ч., чл. 
           кислород – м. р. ед. ч., нечл. 
           лятото – ср. р. ед. ч., чл. 
           децата – ср. р. мн. ч., чл.

           Ако мястото на допълнението в изречението е запълнено: 
            само от съществително име, допълнението е пряко;
            от предлог + съществително име, допълнението е непряко.

          Предлог

          Предлогът е „мост“ между глагола сказуемо и съществителното непряко допълнение.
          Предлозите са неизменяеми части на речта, които означават отношенията между предметите.
          Най-често употребяваните предлози са: от, до, в (във), с (със), из, без, край, през, чрез, между, сред, под, над, пред, зад, върху, срещу, въпреки, извън.

          ВАЖНО!

          Може да сгрешиш при членуването на съществителните имена от мъжки род, единствено число, които запълват местата на подлога и на допълнението.

          Месецът огрял върхът. Тогава момъкът видял змеят. Извадил меча. Подал камъка на старецът...

          Той е допуснал няколко грешки. Ще ги откриеш, ако знаеш следните правила:

          Ето как трябва да бъде написан откъсът от преразказа: 
          Месецът огрял върха. Тогава момъкът видял змея. Извадил меча. Подал камъка на стареца.

          ВАЖНО!

          1. Вместо със съществително име местата на прякото и на непрякото допълнение може да се запълнят с някоя от формите на личното местоимение за винителен падеж: мен, теб, него, нея, нас; ме, те, го, я, ни:

          2. Мястото на непрякото допълнение с предлог на може да се запълни с някоя от формите на личното местоимение за дателен падеж: мен, теб, него, нея, нас; ми, ти, му, и́, ни:

          Вярват на мен
          Вярват ми.

          Казаха на тях.
          Казаха им.

          Вместо със съществително име мястото на прякото и мястото на непрякото допълнение може да се запълнят освен с форми на личното местоимение и с форми на други местоимения: кого, някого, никого, всеки:

@bgmateriali.com

Изтеглиsave