При начално запознаване с езика C++ възникват два естествени въпроса: 
1. Какво представлява програма, написана на С++ и как се пише тя? 
2. Как се създава готова за изпълнение програма?
Много често програмите се създават в отговор на някакъв практически проблем или задача.
В С++ действията се представят чрез изрази. Всеки израз, разделен с ";", се нарича оператор. Операторът е най-малката независима единица в програма на С++.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave