”Косачи” е реалистично изображение на характерното за народното битие - бедност, страдание и тежък труд, претворени в съдбата на героите-селяни. Без да идеализира социалната действителност, Елин Пелин се съсредоточава върху трайните нравствени добродетели на народа с неговата виталност, жизнелюбие, радост от живота и непомръкнало чувство за красота. Наред с болката и теглото, писателят пресъздава минутите на наслада и щастие.

Заглавието подсказва социалната принадлежност на героите и основното им занятие: те са косачи – хора на изнурителния полския труд, напуснали поради недоимък родния си край, били път цяла седмица, за да дойдат в Тракия, “дето тревите зреят по-рано”. Това е разказ за тяхната неволя в чуждия край, за тъгата по дома и близките, за търсенето на утеха. Откриват утехата в мъдростта на приказките и в тъжните песни за раздялата и изневярата. Така заглавието, намиращо се в силна начална позиция, служи като своеобразен ключ към внушенията на разказа. Той ще разказва за селския човек и пътищата към запазване на човешкото, открита в силата на словото, съхранило паметта за човешките достойнства.

Разказът започва с описание на прохладната лятна нощ, типичен Елин-Пелинов пейзаж, отличаващ се с точност, експресивност и пластичност. Той е опоетизиран, одухотворен и поражда внушение затайнственост, приказност, нежен лиризъм, усещане за вечното движение на природата, за нейната безкрайност. Чрез пейзажа авторът ни повежда към дълбините на човешката душа, разкрива ни драмата на петимата косачи. Съдбата е запратила тези отрудени мъже в чужд край, далеч от родния дом, и ние ги виждаме измъчвани от съмнения, терзания, лишени от миговете на оскъдното, човешко щастие-любовта. Те се унасят в мечти и прекрачват в един въображаем свят-светът на фантазията, под влияние на разказваните приказки от Благолажа. Край догарящите главни на огъня, в мрачината на ноща, протича тихата и безмълвна драма на петимата мъже.

Разказът на Благолажа е изграден върху контраста между измамната красота на приказно-фантастичното и суровата истина за живота. Според героя приказките и песните са създадени да те спасят от суровите истини на живота, които рушат самочувствието на човека, рушат опорите му. Тези възрастни мъже слушат с наслада, защото в един груб и несправедлив, материален свят, приказката и измислицата са единственото средство, което може да ги накара да се почувстват хора. Слушайки приказките му те излизат от суровата действителност-мизерията, нищетата всекидневните грижи и неволи, поради които са оставили дом и семейство, и са тръгнали по пътя на гурбетчийството. Те се пренасят в един друг свят на благоденствие и равноправие. Този контраст между действителността и приказките е опорна точка в разказа.

Дори и далеч от дома и семейството си героите не спират да мислят за тях. Тук именно се сблъскват действителният и приказният свят, които не са несъвместими. Въпросът “Какво правя аз тук?” кореспондира с твърдението на Благолажа, че приказката дава възможност на човека да разбере, че е човек. Така дарбата да се спасява чрез света на чудесното придобива и Лазо – естетическото продължение на Благолажа. Над сиромашията и нищетата у Лазо надделява човешкото, копнежът по пълноценен, човешки живот, стремежът към радостите на живота. Авторът показва, че красотата и любовта населяват не само приказките, но и реалния свят. Мечтите тук стават реалност и Лазо поведен от мечтите и копнежите си напуска своите другари гурбетчии.

*Народното в разказа: В разказа “Косачи” можем да отделим два интересни образа – на кукумявката и на змията. Според народното вярване, ако човек тръгне на път и види кукумявка, то той трябва да се върне.

*Хронотоп: Хронотопът в разказа се подразбира по доста времево-пространствени ориентири: лятна нощ, коситба, река Марица, в Тракия. Тези координати ситуират действието през лятото, в България. Така текстът изявява желание да разкаже една колкото конкретна, толкова и обобщена житейска ситуация, която може да се преповтори с хора от различни социални групи, възраст, занятие, местообитание и пр… Разказът подсказва внушения, значими и за днешните хора – именно словесното изкуство е една от силите, които карат човека да бъде творец, а творчеството и общуването с него е един от пътищата за запазване на човешкото у човека.

* Основната тема: Основната тема /хуманитарен проблем/ в разказа “Косачи” е темата за мястото и ролята на словесното изкуство в живота на обикновения човек, а също и за необходимостта от живот с любимия човек, защото “невидени очи скоро се забравят”. В същото време разказът ни прави свидетели на вземането на трудното решение дали да предпочетеш парите / изкарвани с честен труд, но далеч от родното място и любимия/ пред близостта на любимия. Основни проблеми: изкуството, живота и любовта!

*Мотиви: В разказа “Косачи” се засягат мотивите за: – драмата на човека, жертва на социалната несправедливост; – заплахата на социалното за духовната цялост на личността; – тъжната загуба на човешката невинност и социалните корени на греха; – нестихващият пулс на живота, младостта, вярата, надеждата и любовта. В основата на тези мотиви лежат мъката, тъгата, човешката болка и страдание /елегични настроения/, но и оптимистични – радост от живота, обич към любимата и родното място, откриването на утехата и смисъла на живота.

 *Изразни средства /цветова гама/ : В разказа “Косачи” – на основата на контраста се гради общият смисъл на противопоставяне, на вечна борба между доброто и злото в света и в човешкото битие. Затова в разказа се откриват сравнения /царската дъщеря – очите “черни”, целувките й самодивски, изсмукващи кръвта и живота, а Пенка е “бяла като сняг” и “пъргава като сърна”. Контрастът върви и по линията на нощта /”тая черна нощ”, “тайнствена нощна тишина”, с “ тъжна прочувствена песен” и падаща звезда, предвестник на смъртта и лятото, внушаващо “мир и ведрина”; епитети –”лениво спокойствие”, тайнствени недра – копринена река, мъртво сърце; метафори – “мъртво сърце”, Марица разказва “невнятни приказки на нощта ” и пр. С помощта на изразните средства и контрастите в цветовата гама и композицията на творбата разказвачът подсказва времевите промени, многообразието на живота, динамиката на неговото развитие…

@bgmateriali.com

Изтеглиsave