Духовната сила на човека се проявява в желанието му да се бори с превратностите на съдбата, както и с вътрешни и външни врагове.Тази духовна сила тласка развитието на човешкия род. Затова имената на такива личности, каквито са светите братя Кирил и Методий са записани със златни букви на страниците на човешката история. Делото на Кирил и Методий има дълбоко прогресивен характер. По времето на Средновековието, то представлява едно демократично явление, което руши основите на тогавашната идея за културния възход на човечеството. По този начин се разкрива основната идея - да се използва живият народен език за просвещаване. Тази идея, въпреки иновативността и ефективността си, дълго време остава незабелязана от западните славянски народи, поради голямото влияние на католическата църква по техните земи. Чрез създаването на славянската писменост, Кирил и Методий създават една нова култура - славянската, която се появява на историческия небосклон наред със старата латинска и гръцка култура. По този начин се създава широко поле за изява на много млади творци, които впоследствие допълнително обогатяват славянската култура. По времето на мисията на Кирил във Венеция,той разкрива и защитава тезата си, че всички народи имат еднакво право да имат собствена култура и ценности с думите: ”Не пада ли от Бога дъжд еднакво за всички? Също и слънцето не грее ли на всички? Не дишаме ли еднакво въздух?” Въпреки неоспоримите доказателства, с които той оспорва триезичниците, идеята за равенство между народите се възприема едва в епохата на хуманизма, т.е. схващането, че всички могат да участват в изграждането на общочовешката култура задълго остава не възприето. Тук могат да бъдат припомнени думите на Г.Димитров: ”В областта на културата по способности няма малки и големи народи. Всеки народ, колкото и малък да е той, може да бъде способен да внесе в общата съкровищница на културата своя принос от ценности” Днес, в началото на третото хилядолетие, във века на информацията, нещата, които ни карат да се чувстваме горди със себе си, намаляват с всеки изминал ден. Преобладават все неща, които ни карат да се чувстваме малки и незначителни. Делото на светите братя, със своето общочовешко значение опровергава зараждащото се чувство на непълноценност у повечето от нас, а идеята, че всеки има право да се развива, да допълва и надгражда своите знания и култура, продължава да бъде нашата най-стабилна опора и както отправна точка към бъдещи постижения и успехи.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave