Увод:През втората половина на X в. българското общество се намира в период, в който възникналите религиозни брожения, от които най-мощно е богомилството, са в остър конфликт с интересите на държавата и църквата. В “Беседа против богомилите” Презвитер Козма разкрива разрушителната сила на богомилите.

Теза:

М1Животът в Средновековието е бил тежък, изпълнен с всекидневен, непосилен труд за бедните и презрение и насилие от страна на богатите.

М2 Проблемите в полемическото съчинение на Презвитер Козма са свързани с разрушителната сила на богомилството и човешката слабост като източник на злото.

Доказателство:

М1 Животът в Средновековието е бил тежък, изпълнен с всекидневен непосилен труд за бедните и презрение и насилие от страна на богатите.

Доказателства

Разсъждения

1 “Не е възможно да се спасят, които живеят на този свят, понеже има да се грижат за жена и деца, да помагат насила в работите и на земни господари, (да понасят) от войската всякаква пакост, а от старейшините – насилие”

2 “А между богатите има някои, които се гордеят със своите слова и поради своето безумие се държат надменно спрямо сиромаха.”

3 “ Мнозина не знаят каква е тяхната ерес и мислят, че те страдат за правдата и че ще получат от бога някаква награда за веригите и тъмницата.”

4 “Слушаме, че и между нашите (има) добри (монаси), които се мамят по законната женитба и не вършат потребното за спасението на тия, които живеят на тази земя, т. е. света.

5 “Но аз, каза, съм богат; искам да се подвизавам в манастир и да си спася душата, като живея в нищета.”

“Мнозина погинаха в пустинята и планините, защото мислеха за светски (неща), но мнозина, които и с жени живееха в града, се спасиха.”

1Всекидневните трудности, пред които е изправен обикновения човек

2 Надменността на богатите

3 Животът на богомилите

4 Свещениците  нарушават християнските догми

5 Животът в служба на Бога – за да спасиш душата си, не е нужно страдание

Извод 1: Във време на социална несправедливост, животът на обикновените хора става все по-труден и ги кара да се обърнат към богомилството.

Прех. изр: Бунтът срещу религиозната догматика и социалната  несправедливост в идеологията на богомилството създават основния проблем в Средновековието.

М2 Проблемите в полемическото съчинение на Презвитер Козма са свързани с разрушителната сила на богомилството и човешката слабост като източник на злото.

Доказателства

Разсъждения

1 “Той пръв започна да проповядва ерес по българската земя. Лъжеучението му ще изложим по нататък.”

“Чудесата  не се извършват по воля божия, тях върши дяволът, за да мами хората.”

“А кое ли слово от книгите не изопачиха? Какво ли не похулиха в този свят , устроен от Бога? Не само към земята, но и към небето отправяха хули, като разправят, че по волята на дявола е всичко.”

2 “Външно правят всичко, за да не ги отличават от правоверните християни, а вътрешно са вълци и хищници, както рече Бог.”

3 “Черните ризи няма да ни спасят, нито пък белите ще ни погубят, когато вършим, което е угодно Богу.”

1 Изобличение на ересите

2 Предупреждение  за същността на богомилите

3 Проявленията на греховете в реалността

Извод 2: Съдбовен проблем на времето е слабостта на хората. Ересите разрушават фундаментално значимото за християнството доверие в Бога и в справедливото устройство на света.

Заключение: Във време на социална несправедливост, животът на обикновените хора става все по-труден и ги кара да се обърнат към богомилството. Съдбовен проблем на времето се явява слабостта на хората. Ересите разрушават фундаментално значимото за християнството доверие в Бога и в справедливото устройство на света.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave