Петко Тодоров
    Зидари

    Драма в четири действия

 

Лица:

    __Дядо Милко__, старейшина на селото
    __Майстор Брайно__, глава на зидарите
    __Дончо__, момък зидар
    __Христо__, момък зидар
    __Рада__, напета девойка, Христова изгора
    __Иван__
    __Драган__
    __Михо__ — зидар
    __Стойко__ — зидар
    __Герги__ — зидар
    Зидари, моми, момци, селяни и бежанци

    Действието става в старопланинско село през дните на черното робство.


    Действие първо

    Септемврийска тиха вечер. Полянка, обрасла с върбалак от едната страна; от другата се дига чучур с дълго дървено корито. Край върбите, пряко полянката, се вие зад чучура път, водещ към сега строящата се черква, чиято скеля стърчи нататък. Над черквата, пръснати по рида, се дигат къщите на селото.
    На чучура още никой няма. Откъм черквата се чуват препирни — зидарите нещо се карат помежду си и пак се замиряват. След малко край върбалака по пътя се задават двама селяни. Единът стиснал под мишца къс шаяк, другият — платно и в ръка носи бяло шише с ракия. И двамата отиват към зидарите. Откъм черква насреща им иде Старейшината — държалив, прибран и пъргав старец, с тояга в ръка, но на тоягата още не се подпира.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave