ИЗВЛИЧАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ УРОЧНА СТАТИЯ

 

          Съдържателни особености на урочната статия

          ■ Урочната статия е научен текст. Тя дава точна информация за научни явления (понятия), закономерности, исторически събития и др. Включва елементи на разсъждение, описание и повествование. Съдържа характерни за научното общуване езикови средства.

          ■ Представя важна информация в таблици и схеми.

          Последователност от стъпки при извличане и обработване на информация от урочна статия

          Прочетете урочната статия „Вторият живот на цветята“.

Вторият живот на цветята

(Тодорка Николова и колектив - „Домашна техника и икономика за 6. клас“)

          Навсякъде по света цветята са символ на красивото, мистичното, празничното и тържественото. Още в древността хората са вярвали, че цветята имат свръхестествени свойства да носят здраве, щастие, любов, и затова са ги използвали за украса и като подарък при различни празници и ритуали.

Европейски традиции

          В Древна Гърция с венци от лаврови и маслинови клонки награждавали пълководци, оратори, певци и спортисти. В чест на богинята флора древните римляни устройвали женски състезания, а победителките окичвали с венци, гирлянди и обсипвали с цветя. Стръкчета в косите и венци от цветя били любими украшения на девойките от славянските народи.
          През Средновековието се появил букетът, използван първоначално за ароматизиране. По-късно започнали да украсяват жилищата с поставени във вода цветя.
          От XIX век до днес цветята са един от най-предпочитаните подаръци – в кошница или във вид на свързан букет, който може да се носи в ръка. Хората ги подаряват в знак на обич, уважение и дружба при различни поводи - семейни и обществени празници, любовни срещи.

Икебана

          Според източните традиции в подреждането на цветя се отдава голямо значение не само на техния вид, но и на размерите, формата, броя и пространственото им разположение. Всяка композиция трябва да е красива, оригинална и да има някакъв духовен смисъл. Например японското изкуство за подреждане на цветя - икебана, се свързва с единството и равновесието в природата, с времето, промяната и естествения цикъл на раждането, живота и смъртта.
          Всяка японска икебана съдържа три главни линии, изразени чрез стъбла на цветя или клонки на храсти и дървета. Най-дългата клонка се поставя почти вертикално в съда и символизира небето. Средната клонка е с 1/3 по-къса от първата и се поставя наклонена до ъгъл 45 градуса – тя символизира човека, подпиращ небето. Третата клонка - символ на земята, е с 2/3 по-къса от първата и се поставя за равновесие и хармония наклонена на обратната страна под ъгъл почти 75 градуса. Тази композиция може да се допълни с цветя, листа, семена, плодове и други природни материали.
          Старото японско изкуство изисква разполагане на цветята предимно във високи вази, докато при модерните стилове се използват различни плитки съдове и не се спазват строго традиционните правила.

          Предмет на текста – Цветята.
          Тема – Използването на цветята за украса и като подарък.
          Цели на урочната статия – Да се даде информация за ролята на цветята в живота на хората от Античността до днес. Да се придобият умения за подреждане на букети от различни цветя.
          План на текста
                    • Първа смислова част – началният абзац.
Уводна част, в която е посочена темата на текста.
                    • Втора смислова част – втори, трети и четвърти абзац.
Подтема – Европейските традиции в използването на цветята.
                    • Трета смислова част – пети, шести и седми абзац.
Подтема – Японското изкуство икебана.
          Смислова връзка между отделни изречения
                    • повторение на дума – цветята (първото и второто изречение на първия абзац); венци (първото и второто изречение на втория абзац).
                    • местоимение – цветята – ги (първото и второто изречение на четвъртия абзац).
          Елементи на разсъждение – Японското изкуство за подреждане на цветя – икебана, се свързва с единството и равновесието в природата.
          Елементи на описание – Стръкчета в косите и венци от цветя били любими украшения на девойките от славянските народи.
          Характерни думи и изрази
                    • термини – символ, ритуали, композиция, модерните стилове.
                    • думи в пряко значение – цветята, древността, венци, букет, вази.
                    • думи за назоваване на държави, исторически епохи – Древна Гърция, Средновековие.
          Глаголно време
                    • глаголи в сегашно обобщено време – подаряват, съдържа, символизира.
          Видове изречения
                    • съобщителни изречения - В Древна Гърция с венци от лаврови и маслинови клонки награждавали пълководци, оратори, спортисти.
                    • въпросителни изречения (в задачи) – В кой стил ще се оформя зеленият кът?
                    • изречения, които съдържат указания за извършване на дадени дейности (в задачи) – Изберете подходящи по цвят, форма и големина вази и подредете букети от различни сезонни цветя.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave