Изпитът - празник на знанието, човечността и свободолюбието („Радини вълнения” - „Под игото”)


          Ако главата „Представлението" разкрива театралния спектакъл като духовен празник и колективно преживяване на мечтата за свобода, то „Радини вълнения" също насочва вниманието към културно събитие, превърнало се в празник за жителите на Бяла черква. Това е годишният изпит, на който присъства цялото общество, за да се порадва на успехите на своите деца и да отдаде заслуженото на образованието като висша ценност. Изпитът се превръща и в тържество на добротата, справедливостта и човечността, както и на свободолюбивия български дух.
          Още заглавието „Радини вълнения" насочва към главната героиня и нейните чувства, които ще се превърнат в основа на сюжета. Всички събития се представят чрез напрегнатите преживявания на младата учителка. Името й - Рада Госпожина, разкрива съдбата й на „послушница" на госпожа Хаджи Ровоама, а портретната характеристика представя пред читателя едно младо, красиво, невинно момиче с лъчезарен поглед и ангелско излъчване. Биографичните елементи също открояват нерадостното детство на героинята, останала сираче и отраснала при деспотичната „сплетница".
          Следва разказ за централното събитие - годишния изпит на ученичките от първи клас. Рада е притеснена и развълнувана, защото знанията на децата ще покажат резултата от целогодишните й усилия. Развълнувани са и жителите на Бяла черква, нетърпеливи да станат част от културното събитие. А момичетата, пременени „като пеперудки от майките си", са в центъра на радостното оживление. Венците, цветята, портретът на светите братя Кирил и Методий подсилват тържествената атмосфера.
          Началото на изпита е спокойно благодарение на благостта на главния учител Климент. Рада с „напрегнато внимание" следи отговорите на своите възпитанички и им дава кураж, обич и духовна енергия. Тази хармония обаче рязко е нарушена. Страховете на младата учителка се сбъдват. Появява се Стефчов и отблъсква всички със студенината и надменността си. За зла участ на Рада и на останалите присъстващи именно той започва да изпитва момичетата - по българска история. Погледът му прониква „като мраз" в невинните души, плаши децата, сковава ги. Следват объркване, мълчание, сълзи, които напират. Стреснати са не само девойчетата, но и родителите им, и всички присъстващи. Най-драматично преживява случващото се Рада Госпожина. Душевните й вълнения повествователят разкрива чрез портретна характеристика („Капка кръв не беше останала в лицето й; мъченически тръпки подръпваха бледните й бузи...") и чрез пряко обобщение за вътрешните й душевни преживявания: „Нещо я душеше в гърдите...". Всички са объркани, смутени, унижени. Само Стефчов злорадо тържествува.
          И точно в най-напрегнатия момент се появява Бойчо Огнянов, за да сложи край на това грубо и жестоко отношение към деца, родители, учители. С благородството и човечността си той връща самочувствието и достойнството им. Простичко и добронамерено, с обич и разбиране задава на девойчетата същите въпроси като Стефчов. Мълчанието и страхът са победени. Връщат се отново усмивките, радостта от знанието, удовлетворението от правилните отговори. Децата се надпреварват да покажат какво са научили, родителите са успокоени и щастливи, Рада гледа с благодарност своя спасител, а очите й са пълни с радостни сълзи. Благородството на Огнянов побеждава високомерието на Стефчов.
          Малката Събка, дъщерята на чорбаджи Мичо, отново, макар и неволно, нарушава спокойствието. С думите си за избавлението от турско робство тя провокира полюсно противоположни реакции у публиката и я поставя пред изпитание. Оформя се конфликт между страхливците и поддръжниците на османската власт (поп Ставри, Хаджи Ровоама, Стефчов), от една страна, и останалите, които вярват в правотата на изречените думи, но ги е страх да кажат на глас това, което мислят. Първа преодолява смущението кака Гинка и се съгласява с казаното от Събка. Този сюжетен момент внушава идеята, че българският народ вече надмогва робското покорство, мечтае за свобода и гледа с надежда в бъдещето си. С изключение на трима-четирима, никой не последва Стефчов. Изпитът по родолюбие и свободолюбие е взет успешно. Предстоят изпитанията пред една зараждаща се любов - тази между Огнянов и Рада.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave