Присъщо за хората е да мечтаят за това, ко­ето нямат, и да вярват, че то ще се превърне в реалност. Създаването на илюзии е необходи­мо, защото откъсва човека от грубата реал­ност и отчаянието и му дава шанс да изживее дори само в мечтите си най-голямото си жела­ние. Осъществяването на една илюзия може да даде желание за живот и истинско щастие. Но, мечтаейки за нещо непостижимо, човек може да изгуби истинското си „аз” , собствени­те си стремежи. И дори мечтата му да се осъ­ществи, цената за нея ще е твърде висока.

В разказа си „Дамата с рентгеновите очи” Светослав Минков показва колко много може да даде една илюзия на човека, но и каква висока цена той би могъл да плати за нея. Да­мите, които седят в чакалнята на „Козметикум Амулетразлистват лъскави списания с най-новите клюки от света на известните личности. Четейки за най-прочутите и най-красивите, хо­рата губят собствените си мечти и стремежи. Самото желание на тези жени да променят вън­шния си вид е продиктувано от изградения от филми и списания критерий за хубост. Хората започват да желаят живот като нечий друг, от­дават се на илюзиите и забравят своите собствени желания и възможността да бъдат щас­тливи по по-различен начин.

Мими Тромпеева не може да се примири със своя недостатък и затова отива в салона за дамска хирургия. Чезарио Галфоне я залива с обещания, че ще я превърне в „неподражаема богиня на хубост­таНещастната млада дама толкова силно желае да бъде красива, че съвсем наивно се доверява на приказките на маестрото, който твърди, че ще направи чудеса за нея. Мими е толкова въодушевена от перспективата да шества „из улиците като възкръснала из гроба Семирамида”, че изобщо не се замисля за це­ната, която ще трябва да плати.

Тя не осъзна­ва, че в замяна на превръщането си в „една феноменална Венера на двадесетия век тя ще даде себе си. Маестро Галфоне ще пусне „в обръщение първата пробна партида от дами с рентгенови очи и Мими ще бъде само една стока с три години гаранция. Надарена с рен­тгенови очи и тъй мечтаната красота, младата дама започва най-накрая истинския си живот сред „обществото на ония, които играеха те­нис и говореха за новите марки автомобилиМими е щастлива, но не усеща какво пред­ставлява всъщност самата тя и хората, с които иска да общува. За главната героиня явно са­мо външната красота е от значение. Липсата на мозъци при „аристократите" приема като преимущество пред обикновените хора. За из­ключителна интелигентност и възпитание тя при­ема познанието на Жан за „ефекта на различни­те парфюми и чистенето на зъби с клечка на официални динетаОбяснението в любов на въпросния красавец е издържано в стила на най-баналните любовни филми.

В съзнанието на хората вече се е създала илюзията, че имен­но това е начинът за израз на любовните чув­ства и само той носи щастие. Въпреки че илю­зията на Мими я кара да изпита истинска ра­дост от живота, тя й отнема истинското „аз” и я обезличава. А това е твърде висока цена за щастието.

Илюзията е необходима на хората, защото дава надежда за по-добър живот, който ще им донесе щастие. Въпреки това човек не бива да забравя за реалността, в която щастието също е постижимо, но само с усилие и жела­ние.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave