Историческата действителност, разкрита в първа част на разказа „Една българка“


          В разказа „Една българка" Вазов правдиво изобразява смутното бунтовно време в околностите на Враца след разбиването на Ботевата чета. На фона на ужаса и робското малодушие се откроява поведението на баба Илийца, която надмогва страха си и рискува живота си, за да спаси свой сънародник.
          Първата част изпълнява ролята на експозиция за разказа. В нея авторът рисува ярка картина на драматичните исторически събития, свързани с преследването на оцелелите Ботеви четници. Конкретността и достоверността на историческата обстановка са постигнати с точното определяне на времето и мястото на действието, с назоваването на исторически личности и събития.
          Обстановката в околностите на Враца е изключително напрегната - турските потери сноват, мълвата носи „безпокойстия", мъжете са нащрек. С бунта си четниците се противопоставят на вековното потисничество и провокират омразата и гнева на поробителите, които насочват яростта си към всички българи.
          Жестокостта, с която е смазан поривът на четниците за свобода, поставя на изпитание духа на българите. Голяма част от тях не могат да надмогнат страха си и не смеят да напуснат домовете си. Робската психика се проявява и в нехайството, и в безразличието, с което част от населението се отнася към бунта на своите сънародници. Като съдник на своето време Вазов реалистично разкрива различното отношение на българите към историческото събитие. Не премълчава нито малодушието и страха, нито безразличието и нехайството, не скрива, че много българи са с робска психика. В поведението им личи покорство. Те не оценяват саможертвата на бунтовниците, защото се ръководят от максимата „Покорна главица сабя не я сече".
          Заплахата, която грози българите, образно е показана в отношението на двете конни заптиета към селянките, чакащи ладията да преминат на отсрещния бряг на Искър. Грубостта и жестокостта на турците се проявяват в начина, по който разблъскват жените - нахвърлят се с бичове върху тях, забраняват им да преминават реката. Яростта и презрението им проличават в обидните обръщения и в псувните.
          Селянките се държат примирено, не се противопоставят на забраната и безмълвно се разотиват. Сцената, в която турците безпричинно бият и ругаят беззащитни жени, обективно представя историческата реалност и доказва, че българите с основание се страхуват за живота си.
          На фона на покорството на селянките по-ярко изпъкват достойнствата на баба Илийца.
          Героинята решително и упорито отстоява молбата си пред турските заптиета. В диалога й с тях проличава, че е храбра жена, добра християнка и жертвоготовна майка.
          Поведението на баба Илийца по време на срещата й с турците свидетелства, че има и българи, които успяват да надмогнат уплахата си и да постигнат целите си с упоритост, тактичност и доброта.
          Още първата реплика на героинята: „Аго, чекай, чекай, молим те!", я разкрива като смела жена. Баба Илийца вижда, че заптиетата разгонват с бичове жените, и въпреки това се осмелява да ги моли да я пуснат в ладията.
          Детайлите от портрета на героинята я изобразяват като обикновена бедна селянка (увила е болното си внуче в „скъсано чердже"), но и внушават, че е жена с твърд, непреклонен характер („мъжка на вид"). Възрастната жена упорито преследва целта си. Преглъща обидите, презрението и унижението. Пробужда състрадание у коравосърдечните турци, като споменава, че детето е сираче, и им припомня, че и те са бащи. Баба Илийца успява да омилостиви заптиетата и се качва в ладията.
          Още в първата част на разказа Илийца е противопоставена чрез поведението и речта си на останалите българи. Отличават я упоритостта, храбростта и умението да постига целта си независимо от препятствията, които среща.
          Експозицията на разказа „Една българка" представя образно драматичните исторически събития и чрез конкретна случка разкрива причините за страха и безропотното покорство на българите. Именно на този фон Вазов въвежда главната си героиня, която привлича вниманието на читателя с изключителната си борбеност, с твърдостта, с мъжеството и с непреклонния си характер. Тези качества й позволяват да преодолее първото препятствие по трудния и опасен път към доброто.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave