Историческа достоверност и художествена измислица в разказа „Една българка“ (VI част)

 

          Шеста част изпълнява ролята на развръзка, защото в нейния сюжет се разрешава основният конфликт - между турците и баба Илийца, която се опитва да помогне на един от преследваните четници. Едновременно с това тази част „затваря" историческата рамка, поставена в началото на първа част. Разказът започва с информация за разбитата чета и смъртта на войводата и завършва с гибелта на един от последните оцелели четници и убийството на турския предводител. Така в достоверния разказ за големите исторически събития Вазов вплита художествената измислица за Илийца от Челопек, като изгражда обобщения образ на една достойна жена, всеотдайна майка и добра християнка, която се опитва да спаси едно от момчетата, тръгнало „за християнска вяра курбан да става". Читателят може да съпостави историческите личности и тази обикновена жена, за да стигне до извода, че достойнството, саможертвата и смелостта са качества, които проявяват и онези, чиито имена не са записани в историята.
          Шеста част започва с пейзаж, изобразяващ времето и мястото на събитията, които ще се разиграят. За разлика от предишните пейзажни описания обаче това е ведро, слънчево, наситено с ярки цветове. По никакъв начин не предсказва трагичните случки, които предстоят.
          Напрежението се повишава с появата на турската войска - многобройна, добре въоръжена, предвождана от най-жестокия „разбойник" Джамбалазът. Епитетите „свиреп и кръвожаден" и детайлът от портретното му описание „погледът му, зверски и лют" разкриват не само характера му, но и негативното отношение на повествователя към него и към войската му, определена като „шумна сган“. Неравенството в съотношението на силите е очевидно - оцелелите четници са неколцина, а преследвачите им - стотици, което предвещава трагичния изход за българите. Ето защо поведението на турците, след като предводителят им пада убит, за читателя е израз на страх и малодушие: „При тая вест мигновена паника обхвана потерята и тя се дръпна и изпокри - кой де намери".
          Финалът на разказа съчетава историческите факти - убийството на Пера, и художествената измислица за самоубилия се младеж, когото баба Илийца се опитва да спаси. В този епизод Вазов обвързва народната песен, от която е мотото „Аферим, бабо, машаллах!", и сюжета на разказа с разгръщането на мотива за юнашката глава. За разлика от песента, в която поробителите изразяват почитта си към майката на хайдутина, но взимат главата на Стоян като трофей, в разказа башибозуците осъзнават, че не те са истинските победители. Моралният победител е момъкът в попско расо, който е застрелял предводителя им и сам е сложил край на живота си.
          „Една българка" завършва с епилог, който съдържа информация за съдбата на Илийца и нейния внук. Чрез него авторът за пореден път засилва внушението, че разказаното може да се определи като „исторически епизод", защото представя по художествен начин истината за размирното бунтовно време след погрома на Ботевата чета.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave