ЙОРДАН РАДИЧКОВ – ЖИВОТ И ТВОРЧЕСТВО

 

          „Няма увод, няма изложение, няма и заключение. Аз така продължих да пиша до края на живота си, и до ден днешен. Една история, която искам да разкажа, аз мога да я започна от където искам. И мога да я свърша, когато искам.“ Това са думи на изключителния Йордан Радичков, който ни оставя много богато литературно творчество. 

          ЖИЗНЕН И ТВОРЧЕСКИ ПЪТ

          Йордан Радичков е роден на 24 октомври 1929 г. в село Калиманица, област Монтана. Завършва гимназия в Берковица и започва работа като редактор. Увлича се по писането и междувременно издава сборници с разкази и новели. Освен това пише драми и романи. Любопитна подробност е, че на два пъти е номиниран за Нобелова награда за литература. Какво ли е специфично за творчеството му, за което два пъти е номиниран за това престижно отличие? След като познаваме отделни негови творби, ще ви направи впечатление, че творчеството му има автобиографична основа и пресъздава живота в родния край на писателя. В творбите му се забелязват похвати, които са сходни с фолклорния тип разказване, като някои автори свързват част от творбите му с магическия реализъм. Какво е характерно за него? При магическия реализъм са вмъкнати магически и фолклорни елементи в реалистичен контекст. А кое е особеното за сюжета на неговите творби? Те често са с прост сюжет, дори можем да кажем, че са анекдотични. Особеното за тях е, че представят обикновения живот на обикновения човек. 
          Един от основните конфликти в неговото творчество е между природата и цивилизацията. В разказа „Нежната спирала“, който познавате, и в романа „Ноев ковчег“, с който предстои да се запознаете, природата има значимо място. 
          Да обърнем внимание и на композиционните особености на неговите творби. Какво прави впечатление в тях? Те са относително завършени, но в същото време приличат на лабиринт с няколко входа и изхода. 

          ИСТОРИЧЕСКИ КОНТЕКСТ

          Важно е да познавате социо-историческия контекст, за да може по-лесно да вниквате в посланията на отделните литературни творби. След 9 септември 1944 година в страната ни настъпват съществени промени. България членува в Съвета за икономическа взаимопомощ, заедно с други страни от източния блок. Това е период, в който е налице икономическо развитие и планово строителство. Установяването на социализма в България се свързва с драматично протичащи процеси, които са пряко свързани с политиката на Съветския съюз. Начело на Съветския съюз застава Никита Хрушчов и настъпва кратък период на демократизация. По света също се наблюдават размирици, които показват, че светът е в криза. През 1956 година избухва Унгарското народно въстание, а през 80-те години на XX век са налице реформи, известни като „перестройка“. У нас ситуацията също се усложнява. Страната ни преминава към тоталитарен модел на управление и на власт идва Тодор Живков. Обстановката става още по-сложна по време на възродителния процес, който обхваща годините от 1984 до 1989. Това е период, в който Българската комунистическа партия се опитва да асимилира мюсюлманското население. Тогава дори се стига до насилствена промяна на имената на мюсюлманите. И какво се получава в крайна сметка? Тези процеси постепенно пречупват ентусиазма на идеалистично настроените комунисти.
          След 10 ноември 1989 година Тодор Живков е свален от власт и има условия за демократично управление на страната. Налице са обществено-политически и икономически промени. През 90-те години на ХХ век започва преход, който може да определим като суматоха. Между другото, има и такава пиеса на Радичков, което е доказателство за смутното време, в което всички живеят. Няма спор, че промените са драматични. Времето слага своя отпечатък и върху творците. Те доста често са обвинявани, че са бивши комунисти. Така се оказва, че новото време поставя на изпитание тяхната гражданска съвест. 

          ЛИТЕРАТУРЕН КОНТЕКСТ

          В периода от 1944 до 1949 година, нашата литература следва марксистко-ленинската естетика. Така се оказва, че българската литература следва класово-партиен подход на изображение. Всичко това показва, че литературният процес у нас е пряко направляван от Комунистическата партия. Междувременно се налагат строги идеологически и тематични рамки, които творците трябва да спазват. През периода не може да се пише за това, което е интересно на автора. Не е важно личното, а обществено значимото. Затова съвсем естествено се възхваляват партията, водачите и Съветският съюз. В литературата, създадена през периода се идеологизира миналото. Това са съществени ограничения пред творците от периода. Въпреки това, развитието на художествената литература не може да бъде ограничено или спряно. През 50-те години на ХХ век е налице разцвет на епическия роман. Като значими романисти се утвърждават Димитър Димов, Димитър Талев, Емилиян Станев. В областта на разказа са Павел Вежинов, Георги Караславов и други.
          Обрат настъпва през 60-те години на ХХ век, когато българската литература поема по пътя на модерното изкуство. Сред значимите имена на творци през периода са: Антон Дончев, Генчо Стоев, Вера Мутафчиева и други. Тогава много бързо се развива и жанрът на романа. Сред творците на романи са: Йордан Радичков, Николай Хайтов, Ивайло Петров и други. Именно те имат основни заслуги за развитието на романовия жанр. Добре е да имате предвид, че настъпват някои съществени промени, свързани с този жанр. В романите от 60-те години на ХХ век обективното и широко епическо повествование е заменено от субективен подход, който е характерен за създаването на модерна проза.
 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave