Христо Смирненски

Йохан


    Над мъртвата градинка вечерта
    разпускаше коси от черен мрак.
    Йохан открехна малките врата,
    огледа уличната пустота
    и в миг прекрачи дървения праг.

    След него припна плачуща жена,
    протегнала в ръцете си дете.
    Но, озарен от бледата луна,
    безшумно в тягостната тишина,
    отмина той и всичко опусте.

    По него дълго, дълго гледа тя,
    далече впила поглед замечтан;
    наоколо бе сънна пустота
    и само прибледнелите уста
    нашепваха едвам: „Йохан, Йохан!“

    А над Берлин, потънал в ситен скреж
    и лунни сребросинкави петна,
    внезапно екна първия гърмеж
    и ехото в безумний си летеж
    раздра задрямалата тишина.

    След него втори, трети… ето в миг
    изтръпна в ужас снежния Берлин.
    Нощта изпълни се с гърмеж и вик
    и пламъкът изви червен език,
    блестящ над покривите кат рубин…

    * * *

    На барикадата бе непознат
    Йохан. И непознат остана той.
    Прислонил се до старец белобрад,
    излеко побледнял от остър хлад,
    гърмеше с вихъра на кървав бой…

    И труп до труп в мъртвешка хладнина
    простират се, а бурята гърми;
    по сини блузи алени петна,
    в очите смръзнал вик и не в една
    десница още пушката дими.

    А недалеч, зад срещните стени,
    картечниците блясват с огнен лик,
    хусарите на шеметни вълни
    промъкват се и залп след залп гърми
    и вие се Смъртта в размах велик…

    * * *

    На барикадата Йохан е сам.
    В предсмъртен стон старикът белобрад,
    оплискан с кръв, повдига се едвам.
    Съзрял хусарите през дим и плам,
    крещи, издъхвайки: „Назад! Назад!“

    А стиснал карабината в ръце,
    Йохан ги среща с гръм и ги зове:
    „Елате вий, аз с каменно лице
    ще срещна щика в своето сърце!
    Елате вий, престъпни синове!

    Безумци! Всяка капка кръв пред вас
    ще бликне нови хиляди борци!
    Веч бий дванайсетият кобен час
    и ще сразим престъпната ви власт!
    Елате вий! Елате, подлеци!“

    А от веригите хусар един
    тогаз просъска гневно с глас пиян:
    „Млъкни! Ръцете горе, рабски син!“
    Но, величав кат някой исполин,
    „Челата горе!“ — викна му Йохан.

    Задружен гръм изпрати му ответ.
    Той грохна до старика белобрад.
    Хусарите се втурнаха напред.
    Един от тях се взря в лика му блед
    и пръсна черепа му с приклад.

    * * *

    А тънеше Берлин в мъгла и скреж
    и бликаше предутрен синкав здрач.
    И в бедна хижа, в ужас и копнеж
    една жена при всеки глух гърмеж
    избухваше в несдържан горък плач.

    И стиснала детенцето си, тя
    все чакаше със поглед замечтан.
    Навън цареше смъртна пустота
    и глухо прибледнелите уста
    през плач нашепваха: „Йохан! Йохан!“

@bgmateriali.com

Изтеглиsave