КАК БОГ СЪТВОРЯВА СВЕТА И ЧОВЕКА СПОРЕД БИБЛИЯТА

 

          Първата част от Библията е Старият завет, който започва с книгата Битие. В нея се разкрива представата на евреите и християните за Сътворението на света и на човека от Бога. За разлика от древногръцките митове за възникването на света, според които в началото е Хаосът, тук в началото е само Бог. Той е съществувал преди всичко друго и сам създава света от нищото, само със силата на мисълта и словото Си. Чрез светлината, която в християнството се възприема като синоним на Божията сила и премъдрост, Творецът отделя деня от нощта и създава времето. Така поставя основите на света. После оформя и пространството чрез противопоставянето небе – земя. На небето Бог поставя небесните светила и чрез тях обозначава времето – денонощия, сезони, години, делници и празници. На земята моделира пространството посредством създаването на океани, морета, хълмове, планини, равнини.
          Бог дава живот на мъртвата материя, населявайки я с всякакви растения и животни. Връхната точка в творческата Му дейност е създаването на човека – любимото Божие творение, което Създателят моделира „по свой образ и подобие“. Като сътворява човека, Бог създава и своя образ на земята и го провъзгласява за неин владетел. Тялото на човека е направено от кал. Според християнските митологични представи човекът е смъртен – идва от пръстта и в пръстта ще отиде. Непреходното у него обаче е душата, вдъхната от Бог чрез собственото Му дихание. Тя ще живее във вечността и след смъртта на човешкото тяло.
          Бог отрежда на човека много важна роля – да назове животните и така да ги отдели едно от друго, всяко да има свой облик и свое име. Както Бог чрез словото създава света, така и човекът чрез словото прави света пъстър и разнообразен.
          Бог помага на своето любимо създание да преодолее самотата си, давайки му жената за помощник и другар. Тъй като е сътворена от реброто на Адам, жената става плът от плътта му и така между двамата се създава силна и нерушима връзка, която по-нататък ще постави основите на човешкия род.

          Библията е сборник от книги, свещени за хората, изповядващи християнството и юдаизма. Наименованието й идва от гръцката дума в мн.ч. – ta biblia, която означава книги. Библейските книги са 77 на брой и са създадени в течение на около 1600 години от различни автори. Първият е Мойсей, а последният е Йоан Богослов. Тези автори са посредници на Божието слово. Чрез техните писания Бог обяснява на хората защо живеят и ги учи как да живеят.
          Библията се състои от Стар завет, съставен от 50 книги, и Нов завет, съдържащ 27 книги. Старият завет разкрива историята на евреите от Сътворението на света в продължение на дълги векове. Тези разкази съдържат напътствия, изречени от Бог чрез Неговите избраници. Новият завет разказва за живота на Сина Божий Иисус Христос, за учението Му и за делата на Неговите ученици.
          Четирите книги, с които започва Новият завет, са наречени евангелия. В тях учениците на Христос Матей, Лука, Марк и Йоан разказват за раждането, живота, чудесата, учението, смъртта и възкръсването на Божия Син.
          Библейските текстове съдържат мъдрости, любовни стихове, песни, възхваляващи Бога.
          Библията е най-четената и най-издаваната книга в света.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave