КАК ГОСПОД И ДЯВОЛЪТ ПРАВЯТ СВЕТА СПОРЕД ФОЛКЛОРНАТА ЛЕГЕНДА „КАК БИЛА СЪЗДАДЕНА ЗЕМЯТА“

 

          Българската фолклорна легенда „Как била създадена Земята“ е фантастичен разказ за възникването на света. В нея вниманието се насочва към познатата от Библията тема за Сътворението. Като всеки фолклорен текст, и този има множество варианти. Общото между тях е присъствието на Дявола. Герой на легендата е не само Бог, който сътворява Земята, но и Дяволът. Конфликтът между тях е за това кой да има надмощие в света.
          Началото на фолклорната легенда напомня познатия ни библейски мит за Сътворението с това, че преди да започне да твори, съществувал само Той, Богът, чийто Дух се носел над водите. Оттук нататък обаче се открояват разликите. Оказва се, че освен Бог има и Дявол. Хората от родовата общност вярват, че на Земята заедно с доброто съществува и злото, които са във вечна борба. Чрез образите на Бога и Дявола хората изразяват своите представи за това, че животът е сложен и противоречив, защото е творение и на двамата.
          Както е обичайно във фолклорните легенди, и тук мястото и времето на събитията не са уточнени („Един ден...“). Легендата обяснява как е създадена Земята – от шепа пръст от морското дъно с участието на Дявола, който се опитва да надхитри Бог и сам да царува в света. Силата на Дявола обаче не е достатъчна, за да сътвори. Според народните представи той умее да разрушава, а не да създава. Затова, когато разбира колко всесилен е Господ – „чува и вижда всичко даже когато спи“ – Дяволът се засрамва и побягва. Така конфликтът е разрешен. Злото отстъпва на доброто възможността да довърши създаването на света.
          Появява се обаче още един проблем. Земята расте все повече и повече и небето не може да я покрие. Дори всесилният Господ се чуди какво да прави. Вместо да бъде надменен, Той решава да поиска съвет от своите творения. Изход от ситуацията предлага не друг, а таралежът, който се предпазва от опасностите, свивайки се на кълбо. Така и Господ „свива“ Земята и й придава кръгла форма. По този начин хората от далечното минало си обясняват как се е установила формата на Земята, но и как таралежът се спасява от непрестанно дебнещите го заплахи. Поуката е, че Бог е мъдър и всесилен, но не е горделив. Понякога се налага да разчита на опита и съобразителността на своите създания, с които живее в мир и разбирателство.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave