Как създаваме успешна теза по даден цитат от творба?

 

1. Прочитаме внимателно и осмисляме цитата. Можем да го изречем със свои думи, за да осъзнаем смисъла му.

2. Като подготовка за написването на тезата можем да използваме някои стратегии:
 * записваме ключови думи
 * записваме изрази и изречения, които са свързани с този цитат
 * правим план

      3. Създаване на тезата:
А) структура – 3 изречения- въвеждащо (откъде е цитатът, творба, част на творбата, автор); още 2 изречения, в които обясняваме идеята в този цитат – какво казва авторът. Можем да споменем (не самоцелно) изразни средства.
Б) изисквания:
- четливо, подредено писане, естетически издържан външен вид
- тезата е разсъждение, а не преразказ
- спазване на езиковите правила – да внимаваме за правописни, пунктуационни, лексикални грешки, да оформяме правилно изразите и изреченията

       4. Често допускани грешки:
- дълги изречения с неясно изразена мисъл
- разговорни изрази и думи
- претрупване на тезата с термини, сложни думи

Примерни тези:

„Език свещен на моите деди…“
Изразът е първият стих от Вазовата ода „Българският език“. Чрез тези думи лирическият аз се обръща директно към езика – централния, олицетворен образ в това стихотворение. Епитетите „свещен“ и „на моите деди“ представят родната реч като свята, древна, изключително ценна и стойностна за всеки българин.

„и в светли звукове ще те предам“
Цитатът е част от последните строфи на Вазовата ода „Българският език“. В края на одата лирическият аз дава своя обет – да изчисти езика и да го предаде в неговия красив и чист вид на бъдещите  българи. Така ще бъде осъществена приемствеността между поколенията. Метафоричният израз „светли звукове“ е противопоставен на охулването на речта и създава представа за очарованието и силата на родното слово.

„и чуждите, и нашите, във хор,/ отрекоха те“
Цитатът е от Вазовата ода „Българският език“. С тези думи лирическият аз изказва своята болка от охулването на родното слово. Опозицията „и чуждите, и нашите“ издава огорчението на защитника на родната реч, недоумението от подценяването на красивия и богат национален език.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave