Име……………………………………………………………………………………№…Клас:…


Тест по Български език и литература – 5 клас - №1


Прочетете текста и отговорете на въпроси: /1 – 5/           
—  Бай Петре - обърнал се един селянин към Хитър Петър, - ще ти кажа една тайна, но ми обещай, че никому няма да  я обадиш!
—  Обещавам! - съгласил  се   Хитър   Петър.
—  Все едно, че нищо не си чул.
—  Така ще бъде! Казвай!
—  Снощи изгубих на комар много пари. Ама те не бяха мои. Взех ги от чекмеджето на занаятчията) Моля ти се, заеми ми триста гроша, да ги поставя, откъдето съм ги взел. Ако ми направиш това добро, никога няма да те забравя.
—  Това ли е тайната?
—  Това е!
—  Все едно, че нищо не съм чул! Нали обещах! Сбогом!

1. Кое заглавие е най-подходящо за текста: - 1т.
  а) Крадецът                                                     б) Тайна
  в) Комарджията                                              г) Хитър Петър не иска да дава заем на никого

2. Кое твърдение НЕ е вярно според текста: - 1т.
  а) Хитър Петър не дава пари, защото преценява, че на комарджията не може да се има доверие.
  б) Хитър Петър държи на думата си, че все едно нищо не е чул.
  в) Комарджията е непочтен човек и Хитър Петър разбира това.
  г) Хитър Петър не дава пари, защото е скъперник.

3. В приказката е използвано: - 1т.
  а) природно описание                                      б) диалог
  в) авторски коментар                                       г) портретно описание

4. С коя народна мъдрост НЕ може да се свърже  приказката: - 1т.
  а) Който много говори, много греши. 
  б) На крадец и сламка не давай.
  в) Бързо мисли, малко говори.
  г) Догде се мъдро намъдрува, лудото се налудува.

5. С коя дума НЕ може да бъде характеризиран Хитър Петър: - 1т.
  а) мъдър                                                             б) наивен
  в) остроумен                                                      г) прозорлив

6. В коя от думите е допусната правописна грешка? Поправете! – 2т.
  а) радостно                                                          б) опастно
  в) словесно                                                          г) чудесно

7. В коя от думите НЕ е допусната правописна грешка? Поправете грешките! - 2т.
  а) нежелателен                                                    б) не описуем
  в) недоказва                                                         г) не достатък

8. В кое изречение членуването е правилно: - 1т.
а) Корабът пореше океанът, а екипажа се взираше в далечината - там беше брега, към който пътуваха повече от месец.
б) Корабът пореше океана, а екипажа се взираше в далечината - там беше брега, към който пътуваха повече от месец.
в) Корабът пореше океана, а екипажът се взираше в далечината - там беше брегът, към който пътуваха вече от месец.
г) Кораба пореше океана, а екипажът се взираше в далечината - там беше брегът, към който пътуваха вече от месец.

9. В кое изречение е допусната грешка? Поправете! – 2т.
  а) Никой не се обажда тази вечер у тях.
  б) За никой няма да питам, познавам добре тези хора.
  в) Искам да ми кажеш чия е тази кутия.
  г) Всеки иска да спечели наградата, която е обявена.

10. В кой ред е допусната пунктуационна грешка? Поправете! – 2т.
  а) хър-мър                                           б) ехооо
  в) цигу мигу                                        г) леле-мале

11. В коя от думите е допусната грешка? Поправете! – 2т.
  а) кръвоносен                                       б) кръвава
  в) кърви                                                 г) кръвчица

12. В коя от думите е допусната грешка? Поправете! – 2т.
  а) оригинал                                        б) замак
  в) копър                                              г) свитък

13. В кой ред думите са сродни: - 1т.
  а) готвене, готвач                                б) тържество, пиршество
  в) питка, запитване                              г) плач, рев

14. В кой ред думите НЕ са сродни: - 1т.
  а) моторизиран, моторетка                  б) ковък, ковачница
  в) горделивец, гордост                         г) плът, плат 

15. В кое изречение подчертаната дума е употребена в прякото си значение: - 1т.
  а) Разби си носа от невнимание.
  б) Мисли си, че ме води за носа.
  в) Ожули си носа на обувката.
  г) Посетихме нос Емине.

16. В кое изречение е допусната грешка при членуването? Поправете! – 2т.
  а) Дивият козел посрещна човека доброжелателно.
  б) Конят беше заведен в обора и нахранен от стопанинът си.
  в) Строителят работи на блока цяла неделя, но началникът му не прие обекта.
  г) Тракторът бучеше силно, защото трактористът бързаше да изоре нивата и форсираше мотора.

17. Какви са подчертаните думи в следното изречение: Той се хвана на бас, че приятелят му е най-прочутият  бас в оперното пеене.: – 1т.
  а) синоними                                                             б) омоними
  в) антоними                                                              г) сродни

18. В кое изречение подчертаната дума е употребена в непрякото си значение: - 1т.
  а) Набрах  за мама букет от лайки.
  б) Букет от миризми се разнесе от нея.
  в) Този букет не е подреден добре и цветята губят красотата си.
  г) Купи за празника три букета с еднакви рози.

19. С каква част на речта е изразен подлогът в следното изречение: Първият получи голяма награда.: - 1т.
  а) с числително име                                             б) с местоимение
  в) със съществително име                                   г) с прилагателно име

20. Колко запетаи има в изречението? Поставете ги! – 4 т.
Калцият калият магнезият и желязото са необходими за човешкия организъм за да може той да функционира правилно а когато човек не се храни здравословно тези минерали почват да липсват.
  а) три                                                                    б) четири
  в) пет                                                                    г) шест


……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………......................................................................................

 

 

 

Отговори:

1-б; 2-г; 3-б; 4-г; 5-б; 6-б; 7-а; 8-в; 9-б; 10-в; 11-б; 12-б; 13-а; 14-г; 15-а; 16-б; 17-б; 18-б; 19-а; 20-в;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave