Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

 

КЛАСНА РАБОТА 
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 12 клас
(първи срок)

 

          Прочетете текста и изберете верния отговор за задачи 1. – 6.: 
          Боклукът понякога може да бъде много ценен. Той може да струва хиляди, та дори и милиони, особено ако това е боклукът на Пабло Пикасо. 
          Стара лопата, кранче от чешма, вилица и няколко прогнили пирона – купчина боклуци. Някъде бях чела, че красотата е в очите на гледащия и може би точно затова от тази купчина боклуци се ражда красив жерав. Но пък гледащият не е кой да е, а самият Пикасо. 
          Често като материал за своите скулптури той използва стари и непотребни вещи, които отдавна са се амортизирали, но въпреки това той им вдъхва смисъл, правейки ги част от нещо красиво и пълно с живот. Така кранчето от чешма се превръща в глава на жерав, лопатата става опашка, разкривената вилица – крак, а погледнато като цялост, всичко това е просто един шедьовър.  
          Докато извършва революция в живописта със своите кубистични картини, Пикасо прави революция и в скулптурата. Традиционно дотогава е имало два метода за скулптуриране – изграждане на формата от материали като глина и създаване на формата чрез премахване на материал от блока мрамор, камък, друг материал. Пикасо променя това, правейки скулптури от обикновени, непотребни вещи, а по този начин развива и елементите и техниките на колажа.
          Боклукът в ръцете на Пикасо добива всякакви причудливи форми. Така части от велосипеда стават глава на бик, глинена делва и керамични съдове оформят тялото на бременна жена, велпапе, метално фолио, панделка, салфетка, изкуствено цвете, кабърчета и хартия оформят макет за корицата на списание, няколко стари вази се превръщат в мъж, яздещ кон. 
          За мен обаче най-впечатляващи остават китарите на Пикасо, които са колажи от всевъзможни неща – вестници, картон, хартиени ролки, канап, парцали, опаковки, късове дърво и метал. И може би точно това ги прави толкова живи и необикновени. Всички тези непотребни стари вещи са станали част от нещо ново, но все още напомнят за своята първоначална употреба и носят частица от миналото, от хората, които са ги притежавали и от живота, който са живели. А това ни дава уникална възможност да се докоснем до историята и да усетим духа на цяла една епоха.
 

1. Текстът е:  
      А) научно изложение за творчеството на Пикасо 
      Б) биографичен очерк за Пабло Пикасо 
      В) журналистическа статия за  някои авангардни идеи на Пикасо  
      Г) художествено описание на най-известните творби на Пикасо 

2. Кое от посочените твърдения е вярно според текста?  
      А) Революционната идея да се премахне боклукът принадлежи на Пикасо. 
      Б) Пикасо прави революция не само в живописта, но и в скулптурата. 
      В) Пикасо открива втория  основен метод за скулптуриране 
      Г) На Пикасо боклукът му е струвал милиони.

3. Старите и непотребни вещи се превръщат в истински шедьоври на  изкуството в резултат на това, че: 
      А) Старата лопата, кранчето и прогнилите пирони са антики. 
      Б) С течение на времето са се амортизирали, добивайки причудливи форми. 
      В) Те са погледнати като  купчина, а не като отделни боклуци 
      Г) Пикасо им вдъхва смисъл, правейки ги част от нещо красиво. 

4. Кое от посочените твърдения  НЕ е вярно според текста?  
      А) Чрез своите колажи от непотребни стари вещи Пикасо продължава традициите в живописта. 
      Б) Пикасо развива елементите и техниките на колажа. 
      В) Авторката твърди, че в колажите на Пикасо се усеща духът на цяла една епоха.  
      Г) Красотата е в очите на гледащия. 

5. Според текста  боклукът на Пикасо е израз, който авторката използва с цел да:  
      А) провокира вниманието на  читателя 
      Б) демонстрира владеене на журналистическия жаргон 
      В) покаже отношение към Пикасо  
      Г) акцентира върху глобалната тема за боклука 

6. Подчертаният израз прави революция в текста означава:   
      А) избира пътя на революционната борба                 
      Б) протестира срещу цивилизацията 
      В) бори се срещу екологичното замърсяване    
      Г) внася авангардни идеи и техники в изкуството 

7. В кой ред отношението между съществителните имена е различно от отношението между съществителните имена в другите редове?  
      А) лирически герой – епически герои                        
      Б) един славей – много славеи 
      В) количество калий – красиви калии                         
      Г) дървена кутия – картонени кутии 

8. Попълнете местата за писане така, че в двойките да се запази отношението: 
      А)  нарцис – цвете;         ……………………… –  хищник;           ода –  ………………………;                          
      Б) възторг – разочарование;   внос   –  ………………………;     ……………………… – мрак;     

9. В кое от изреченията словосъчетанието „тихите води” е употребено с пряко значение?  
      А) Моят съвет е: стой по-далеч от тихите води. 
      Б) Тихите води са най-опасни. 
      В) Ладията се носеше по тихите води на Искъра. 
      Г) Тихите води като него понякога крият камък в пазвата си.   

10. В кой ред думите НЕ са антоними?  
      А) анонимен – безименен                                   
      Б) истина – лъжа 
      В) архаичен – модерен                                        
      Г) егоизъм – алтруизъм 

11. В кой ред НЯМА синоними?  
      А) хваща окото; привлича вниманието            
      Б) бие на очи; забелязва се 
      В) води го за носа; командва го                       
      Г) бие го парата; сиромах човек 

12. Кое от изброените географски имена е написано правилно? 
      А) Кейм бридж    
      Б) Лос анджелис          
      В) Франкфурт на Майн             
      Г) Палма демайорка

13.Този текст е откъс от вестникарски материал, публикуван на спортна страница в столичен всекидневник. За всяко празно място изберете най-уместния от изразите, записани под текста:  
       „Как да си намерите селекционер, като ги сменяте (А) ..................................! – коментира великият Бора. – А на тренера трябва да се вярва – (Б) ............................................. Велика сила е доверието. Треньорството е занаят. Понякога тежък и (В) ................................., но пък когато има успехи, си на небето. На ръце те носят. Никакви пари на света не могат да ти дадат емоциите, когато една нация (Г) ................................ с теб или заради теб.” 
      А) постепенно; като носни кърпи; като писано яйце 
      Б) от игла до конец; от сърце и докрай; от ден до пладне 
      В) неблагопристоен, неблагодарен, неблагодарствен 
      Г) пирува, ругае, празнува. 

14. В кое от изреченията има граматична грешка? 
      А) Мечтаеше за къща със сто прозорци. 
      Б) Всекиму според делата. 
      В) Всяка рекичка, всеки дол му бяха познати. 
      Г) Професор Балан, първият ректор на Софийския университет, е филолог. 

15. В кое от изреченията има граматична грешка?  
      А) Ни цвят, ни здравец благовонен по тез места не вирее. 
      Б) Решаваха се не само неговият проблем, но и на приятелите му. 
      В) Каква самопожертвователност, какво величие  се крие в душата на нашия народ! 
      Г) Нас ни свързва миналото – еднаква кръв и съдба

16. В кое от изреченията НЯМА граматична грешка?  
      А) Бяха одобрени само два бизнес проекти. 
      Б) Вазов възпява българина в неговите творби. 
      В) Господине, бих Ви помолила да не бъдете толкова строги. 
      Г) Както отделната личност, така и целият народ се стреми към свобода.   

17. Попълнете празните места с правилната форма на думите:  
       А) членна форма (за пълен или за кратък член в  м.р.,ед.ч.):  
      /Магазин/ ………………………. ще бъде затворен до понеделник.                     
       Б) падежна форма на местоимение  
      Нямаше  /никой/ ……………………….. до себе си.                   
      В) бройна форма или форма за множествено число на съществителното име  
      Изказаха се тримата /ВИП гост/ ………………………….. и  няколко /лауреат/ ………………………….. .

18. В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка?    
      Кръвта (А) на бика, принесен (Б) в жертва на бог Мирта, някога се е леела върху мраморния (В) под на зградата (Г)

19. В кое от изреченията е допусната правописна грешка?  
      А) Най-трудно е да познаеш себе си, най-лесно е да поучаваш другите. 
      Б) Тук може да намерите полезни интернет адреси относно Европейския съюз, неговата 
     история, неговите институции и политики. 
      В) Конкурсът е организиран от Претставителството на Европейската комисия в България. 
      Г) Тя видя приседналия на камъните, дълго го наблюдава отдалеч, любопитно и недоверчиво. 

20. В кой от редовете  НЕ е допусната правописна грешка?  
      А) компакдиск, софтуеър                                              
      Б) сърфирам, сабирам 
      В) Бай Ганьовци, Дон Кихотовци                                
      Г) ВИП гост, DJ парти 

21. В кое от изреченията има пунктуационна грешка?  
      А) Човек трябва да се научи да прощава.             
      Б) Човек трябва да се научи да иска прошка. 
      В) Когато обичаш себе си служиш на тялото.     
      Г) Когато обичаш ближния, служиш на сърцето. 

22. В кое от изреченията НЯМА пунктуационна грешка? 
      А) Ще ти се обадя, чак когато имам възможност. 
      Б) Ще ти се обадя чак, когато имам възможност. 
      В) Ще ти се обадя едва когато имам възможност. 
      Г) Ще ти се обадя, само ако имам възможност. 

 23. В кое от изреченията има пунктуационна грешка?  
      А) Тя много изкусно си поиска комисионна, и си получи осемнайсетте процента. 
      Б) Тъй като тя много изкусно си поиска комисионна, получи осемнайсетте процента. 
      В) Тя получи осемнайсетте процента, защото много изкусно си поиска комисионна.  
      Г) Всъщност тя много изкусно си поиска комисионна, поради което получи осемнайсетте процента. 

24. В текста има 10 пропуснати запетаи. Поставете ги. 
      Целта на този тест е да прецените сам своите лидерски качества. Докато ръководителят е назначен и наложен на даден пост от организацията то лидерът сам налага своето положение в нея. Най-влиятелната личност в дадена група от хора от психологична гледна точка се разглежда като лидер. Лидерите не биха могли да съществуват като такива без групите в които са се наложили. Често пъти хора които са били лидери в дадена среда и група не се вписват в друга. За да се превърне човек в лидер е необходимо да притежава определен набор от качества. Той трябва да е силно комуникативен с добри организаторски качества да се наема с решаването на групови проблеми да създава доброжелателен и приятелски тон в групата. Лидерите имат над средното ниво на инициативност в групата. Властта която притежават лидерите е неформална и има голямо значение при всекидневните отношения в групата. 

25. Прочетете текста и изпълнете задачите към него:  
      А) Разделете текста на смислово обособени части. Формулирайте темата на всяка една от тях;  
      Б) Предайте съдържанието на текста в резюме. 
      Най-многобройният слой от групата на „воюващите” били рицарите. Понятието „рицар” произлиза от немските думи „ритер, райтер” (конник). За рицарите единствените достойни занимания били войната и ловът. Те изпитвали  презрение към физическия труд и стопанската дейност. Изхранвали ги селяните, които били в лична зависимост от тях. 
      Рицарите живеели в замъци, построявани обикновено на труднодостъпни места. До XІ в. повечето от тях били дървени кули и едва след това започнали да се строят каменни замъци с масивни стени и сложна планировка. Със средствата на средновековното военно дело те били практически непревземаеми. Само гладът можел да принуди защитниците им да се предадат. Дълго време животът в замъците бил доста примитивен и едва след средата на XІ в. в тях започнали да проникват предметите на лукса. 
      Основното занимание на рицарите била войната. Те се сражавали на кон и основните им оръжия били мечът, дългото копие и бойната секира. Защитното им въоръжение с течение на времето ставало все по-сложно и към XІІІ в. рицарите вече били покрити от главата до петите с желязна броня. С броня били защитени и конете им. Тежкото въоръжение правело рицаря трудно подвижен. Без помощта на своя оръженосец той не можел нито да облече бронята си, нито да се качи на коня. За да се справи с въоръжението си, рицарят трябвало да притежава голяма физическа сила и да прекарва доста от времето си във военни упражнения. Когато нямало война, рицарите ходели на лов или устройвали помежду си лъжливи двубои, наричани турнири. На турнирите се използвало притъпено оръжие, но въпреки това те често завършвали с наранявания или със смърт. Голям проблем било как зрителите да различават отделните рицари, покрити от горе до долу с брони. Затова участниците в турнирите поръчвали на щитовете им да бъдат изобразявани специални емблеми, наречени гербове. Гербовете се предавали по наследство и с времето се превърнали в родови знаци на благородническите фамилии. 

      А) Разделяне на части и озаглавяване на темите:  
      Тема  Първа част  ..................  
....................................................................................................................................... 
      Б) Резюме  
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

26. Коя от изброените творби НЕ е написана в проза?   
      А) „Цветарка”          
      Б) „Гераците”          
      В) „Шибил”                
      Г) „Железният светилник” 

27. Кой от изброените автори принадлежи към литературния кръг „Мисъл”
      А) Гео Милев           
      Б) Димчо Дебелянов          
      В) Христо Ботев          
      Г) Пейо Яворов 

28. В коя от изброените творби „спомен” и „блян” се равнопоставят?  
      А) „Да се завърнеш” на Димчо Дебелянов              
      Б) „Прозорец” на Атанас Далчев 
      В) „История” на Никола Вапцаров                          
      Г) „Шибил ” на  Йордан Йовков 

29. Запишете в листа с отговори срещу заглавието на всяка от изброените творби цифрата, с която е означен жанрът й.     
      А) „Гераците“ на  Елин Пелин                       (1) сонет            А – (….) 
      Б) „Паисий“ на Иван Вазов                            (2) роман           Б – (….) 
      В) „Пловдив“ на  Димчо Дебелянов           (3) повест           В – (….) 
      Г) „Тютюн“ на  Димитър Димов                   (4) ода                 Г – (…..) 

30. Кое е вярното твърдение?  
      А) „Последна радост” на Йовков е анималистичен разказ. 
      Б) Вазовата „Епопея на забравените” е цикъл от дванадесет оди. 
      В) „Зимни вечери” е цикъл с коледни песни. 
      Г) В трагедията „Гераците” се разкрива разрухата  на патриархалния бит и нрави. 

31. Каква художествена функция изпълнява заглавието на  разказа „Дядо Йоцо гледа” ? 
      А) Фокусира вниманието върху житейската философия на „старите”. 
      Б) Подчертава преклонната възраст на героя. 
      В) Посочва  пряко повествователя в творбата. 
      Г) Акцентира върху духовно зрящия човек. 

32. Замисълът на  Пенчо Славейков да даде израз на разбирането си за силата на човешкия дух в надмогването на страданието е осъществен в: 
      А) „Ралица”  
      Б) „Спи езерото”  
      В) „Ни лъх не дъхва над полени” 
      Г) „Самотен гроб в самотен кът” 

 33. Кой тип поведение НЕ кореспондира с философията на Алековия Бай Ганьо? 
      А) „робът, искащ да господства”                          
      Б) вулгарно политиканстване 
      В) респект към образованите                                
      Г) инициативност и деятелност 

34. Коя от изброените творби  следва жанровия модел на одата?   
      А) „Градушка” на Пейо Яворов                           
      Б) „Cis moll” на Пенчо Славейков 
      В) „Българският език” на Иван Вазов                 
      Г) „Вечната” на Елисавета Багряна 

35. В коя от изброените творби  „саксии без цветя” е метафора на живот без живот? 
      А) „Цветарка”    
      Б) „Зимни вечери”     
      В) „Ни лъх не дъхва над полени”     
      Г) „Дяволско”  

36. В кой ред НЯМА излишно понятие ?  
      А) метафора, метонимия, символ, алитерация      
      Б) метафора, метонимия, символ, алегория 
      В) метафора, метонимия, символ, анафора            
      Г) метафора, метонимия, символ, асонанс 

37. Коя от изброените творби НЕ е свързана с темата за  родината?  
      А) „Заточеници”      
      Б) „Дядо Йоцо гледа”     
      В) „Спи езерото”       
      Г) „Отечество любезно”  

38. Кой от изброените автори НЕ интерпретира темата за забравените национални идеали? 
      А) Никола Вапцаров      
      Б) Йордан Йовков       
      В) Елин Пелин            
      Г) Иван Вазов 

39. Какви тропи или фигури на езика са подчертаните изрази?  
          Той беше безстрашлив. Той беше готов 
          сто пъти да умре (a) на кръста Христов (б)
          да гори кат Хуса или кат Симона (в)
          за правдата свята(г) да мре под триона.
           ( Ив.Вазов , „Левски”)   
      А) ...........................................  
      Б) ...........................................   
      В) ..........................................
      Г) ………………………………

40. В коя творба на Христо Ботев се постига внушението за безсмъртието на подвига? 
      А) „Моята молитва”           
      Б) „Елегия”           
      В) „Хаджи Димитър”              
      Г) „Борба”

 

 

ОТГОВОРИ:

1. В

2. Б

3. Г

4. А

5. А

6. Г

7. В

8.   а/лъв,       тигър/лирика,поезия;         б/износ,светлина

9. В

10. А

11. Г

12. В

13.   А/като носни кърпи          В/неблагодарен

        Б/от сърце и до край        Г/празнува

14. А

15. Б

16. Г

17.  а/Магазинът     б/никого             в/ВИП гости, лауреата

18. Г

19. В

20. Г

21. В

22. В

23. А

24. Целта на този тест е да прецените сам своите лидерски качества. Докато ръководителят е назначен и наложен на даден пост от организацията,1 то лидерът сам налага своето положение в нея. Най-влиятелната личност в дадена група от хора,2 от психологична гледна точка се разглежда като лидер. Лидерите не биха могли да съществуват като такива,3 без групите,4 в които са се наложили. Често пъти хора,5 които са били лидери в дадена среда и група не се вписват в друга. За да се превърне човек в лидер,6 е необходимо да притежава определен набор от качества. Той трябва да е силно комуникативен с добри организаторски качества,7 да се наема с решаването на групови проблеми,8 да създава доброжелателен и приятелски тон в групата. Лидерите имат над средното ниво на инициативност в групата. Властта,9 която притежават лидерите,10 е неформална и има голямо значение при всекидневните отношения в групата.

25. а/   теми: 

1. Произход на понятието рицар.                                     

2. Примитивният живот на рицарите в своите замъци през 11 век.

3. Основни занимания на рицарите през 13 век – войната и ловът.         

      б/   резюме: 

Понятието „рицар” произлиза от немските думи „ритер, райтер” (конник). Рицарите живеели в замъци, построявани обикновено на труднодостъпни места. До XІ в. повечето от тях били дървени кули и едва след това започнали да се строят каменни замъци с масивни стени и сложна планировка. Основното занимание на рицарите била войната. Те се сражавали на кон и основните им оръжия били мечът, дългото копие и бойната секира. Защитното им въоръжение с течение на времето ставало все по-сложно и към XІІІ в. рицарите вече били покрити от главата до петите с желязна броня. Когато нямало война, рицарите ходели на лов или устройвали помежду си лъжливи двубои, наричани турнири. Голям проблем било как зрителите да различават отделните рицари, покрити от горе до долу с брони. Затова участниците в турнирите поръчвали на щитовете им да бъдат изобразявани специални емблеми, наречени гербове.

26. А

27. Г

28. А

29.   А-3      Б-4      В-1        Г-2

30. Б

31. Г

32. А

33. В

34. В

35. Г

36. Б

37. В

38. В

39. а/хипербола 

      б/символ 

      в/сравнение 

      г/ инверсия

40. В

 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave