Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…


КЛАСНА РАБОТА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас

 

Прочетете текста и се запознайте със схемата след него.
          Текст 1
          Наметната с розовата си хавлия, Сияна излезе от съблекалнята. Около басейна имаше много хора, но Макс не се виждаше. Използвайки паузата между състезанието по скокове във вода, отборът по синхронно плуване демонстрираше грация и пластичност. Публиката възторжено аплодираше. Сияна притеснено се оглеждаше за Макс. Сигурно е някъде тук. Момичето приглади стегната си прическа. Знаеше, че ако косата й не е прибрана, журито ще я дисквалифицира, но не устоя на желанието да използва шнолите, които Макс й подари.
          По високоговорителите обявиха, че състезанието ще започне след десет минути, и призоваха публиката да се отстрани от басейна.
          Сияна забърза към кулата. Долу вече се бяха събрали състезателките, напрегнати и мълчаливи. Борисов я посрещна и взе хавлията й. Момичето проследи погледа му, разбра, че цветните шнолички подравниха треньора.
          – Ооо, какви са тия шарении по главата ти, момиче?
          Не му отговори. Лесно му е на Борисов, няма да скача той, я!
          Треньорът й даваше последни наставления, но тя не го чуваше, защото най-после видя Макс! После всичко се случи като насън. Височина пет метра! Сияна усети как преряза въздуха и се гмурна във водата. Момчетата от отбора по водна топка скандираха името й и я отнесоха на ръце до кулата за следващия скок. 7,5 метра! Трамплинът под краката й тревожно вибрираше. Сияна се обърна, зае позиция, вдигна ръце и... Когато скочи, пластмасовите фибички не издържаха и косата й се развя. Сияна загуби контрол, размаха ръце и се стовари в басейна, вдигайки фонтан от пръски. Публиката занемя.

ИНДИВИДУАЛЕН СПОРТ
• водни ски
• спортен риболов, плуване
• скокове във вода, уиндсърф
И ИНДИВИДУАЛЕН, И КОЛЕКТИВЕН СПОРТ
• водна топка
• синхронно плуване
И ИНДИВИДУАЛЕН, И КОЛЕКТИВЕН СПОРТ
• академично гребане, кану-каяк, рафтинг, ветроходство

1. Информацията от схемата:
      а) няма връзка с текст 1
      б) обобщава информацията от текст 1
      в) допълва и доизяснява информацията от текст 1
      г) представя планински спортове

2. Героинята от текст 1 тренира:
      а) индивидуален спорт
      б) колективен спорт
      в) спорт, който може да бъде и индивидуален, и колективен
      г) не тренира никакъв спорт

3. Състезанията по скокове във вода се провеждат в:
      а) море    
      б) река    
      в) океан
      г) басейн

4. Спортовете, за които има информация в текст 1, са:
      а) синхронно плуване, академично гребане, скокове във вода
      б) водна топка, скокове във вода, ветроходство
      в) водна топка, скокове във вода, синхронно плуване
      г) водни ски, водна топка, синхронно плуване

5. Кое е най-подходящото заглавие на текст 1?
      а) Отборът по синхронно плуване    
      б) Любовта срещу дисциплината    
      в) Недоволният треньор
      г) Успешният скок

6. Последното изречение от текст 1 подсказва, че:
      а) Момчетата от отбора по водна топка са нарушили правилата.
      б) Сияна е скочила много елегантно, грациозно.
      в) Сияна не е разбрала какво става.
      г) Сияна ще бъде дисквалифицирана заради нарушаване на правилата.

7. Коя от думите е от експресивната лексика?
      а) пауза    
      б) проследи    
      в) розова    
      г) шарении

8. Коя дума или словосъчетание НЕ е термин?
      а) синхронно плуване 
      б) зрител    
      в) трамплин    
      г) водна топка

9. Коя дума е чужда по произход?
      а) шнола    
      б) око    
      в) вода    
      г) скочи

10. Остарелите думи се разпознават, защото:
      а) са чужди по произход    
      б) имат стар правопис    
      в) днес се употребяват по-рядко
      г) сега са модерни

11. Коя дума е синоним на скъперник?
      а) сват    
      б) скандалджия    
      в) скръндза
      г) свидетел

12. Подчертайте излишната дума.
кореспондент, интервюиран, интервюиращ, репортер

13. Текст 1 е художествен, защото...
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

14. Как се нарича медиен текст, който предава информация от мястото на събитието?
………………………………………………………………………………………………….............................................

15. Препишете две думи от експресивната лексика, употребени в текст 1.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

16. Редактирайте текста.
На стълбичката на шампионите се изскачиха Българските граций. Председателя на олимпийският комитет им връчи златните медали.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

 

 


Отговори:
1-в; 2-а; 3-г; 4-в; 5-б; 6-г; 7-г; 8-б; 9-а; 10-в; 11-в; 
12. Интервюиран; 
13. …, защото е част от по-голяма художествена творба, представя се образът на една влюбена спортистка, изразяват се емоции, употребена е експресивна лексика... ; 
14. репортаж; 
15. Ооо, шарении, шнолички; 
16. На стълбичката на шампионите се изкачиха българските грации. Председателят на олимпийския комитет им връчи златните медали.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave