Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

 


КЛАСНА РАБОТА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас

 


Прочетете текста и се запознайте с таблицата след него.
      Ядливите гъби са служели за храна на човека още от древни времена. Древногръцкият учен Теофаст, живял през 370 – 285 г. пр.н.е., описва в трудовете си печурката, трюфелите и много други гъби. Гъбите са били поднасяни не само на народната трапеза, но и на хановете и царете. Те се консумират основно заради хранителната им стойност, която е сходна с тази на зеленчуците и продуктите от животински произход. Подобно на плодовете и зеленчуците, те съдържат голямо количество вода – около 84 – 92% и сухо вещество – около 8 – 16%. Богати са на белтъчини, минерални соли, мазнини, витамини (B1, РР, D, А) и други вещества и по своите вкусови качества заемат едно от първите места между храните от растителен произход.
      [...] Преди да се приеме, че дадена дива гъба е годна за консумация, тя трябва да се идентифицира. Правилното идентифициране на дадена дива гъба е единственият сигурен начин да се гарантира годността й за консумация. Въпреки това някои гъби, които са годни за повечето хора, може да предизвикат алергични реакции или хранително отравяне при други хора. Също така в много ядливи гъби, които растат в замърсени места, могат да се натрупат замърсители като тежки метали и отново да доведат до хранително отравяне. Наличието на голямо количество вода в тях е предпоставка за бързото им разваляне. Поради тази причина, отравянето с гъби става не само с отровни, но също и с много престояли ядливи видове, т.е. гъбите трябва да се консумират възможно най-пресни или да се консервират.
      Някои от отровните гъби приличат много на ядливи видове, затова се наричат двойници.

НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ГЪБИ ДВОЙНИЦИ
Ядливи гъби  Отровни двойници
Полска печурка Бяла и зелена мухоморка
Пачи крак Горчива миризливка
Булка Червена мухоморка
Млечница Отровна млечница
Сърнела Отровна сърнела
Пънчушка Горчива/лъжлива пънчушка
Манатарка Дяволска гъба

1. Каква е връзката между информацията от таблицата и от текста?
      а) Цялата информация от таблицата се среща в текста.
      б) Между текста и таблицата няма логическа връзка.
      в) Текстът оспорва информацията, представена в таблицата.
      г) Таблицата е естествено продължение на последното изречение от текста.

2. Кои гъби споменава в трудовете си древногръцкият учен Теофаст?
      а) печурка, млечница и др.    
      б) манатарка, трюфели и др.    
      в) печурка, трюфели и др.
      г) печурка, манатарка и др.

3. В таблицата са представени най-популярните гъби. Защо гъбата кладница, която е много разпространена, липсва в таблицата?
      а) няма двойник
      б) не расте в гората
      в) не е вкусна
      г) не е предпочитана

4. Коя гъба е ядлива?
      а) мухоморка    
      б) миризливка    
      в) пачи крак
      г) дяволска гъба

5. Гъбите НЕ съдържат:
      а) витамин В12
      б) вода
      в) мазнини
      г) витамин А

6. Вярно е, че гъбите се развалят бързо, тъй като:
      а) растат върху замърсена почва
      б) се берат, докато са малки
      в) се поливат често
      г) съдържат голямо количество вода

7. Сказуемите в подчертаното изречение са:
      а) въпреки това; са годни; да предизвикат
      б) са годни; може да предизвикат
      в) са; може; да предизвикат
      г) може; да предизвикат

8. В кое изречение е допусната граматична грешка?
      а) Ти ли си човекът, надбягал Трифон Илиев на състезанието вчера?
      б) Чичо ми Иван е най-известния гъбар в нашето село.
      в) Аз ще бъда победителят в тази тежка битка за надмощие.
      г) Божидар, който ми е съученик, е най-силният ми конкурент.

9. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
      а) Вълчицата продължаваше да стои на хълма, въпреки че ни беше забелязала.
      б) В тази храна се съдържат, витамини, минерали, белтъчини, мазнини и всичко, за което можеш да си помислиш.
      в) Тя събра монетите, разпилени по земята и внимателно ги постави на масата.
      г) Стар и ненужен, балтонът само заемаше място в скрина.

10. В кое изречение наклонението е повелително?
      а) Утре сутринта отиди в зеленчуковия магазин!
      б) Можеш да излезеш, когато приключа прегледа.
      в) Бих ти го подарила, но ми е скъп спомен от леля Мика.
      г) Ах, толкова се радвам на пролетното слънчице!

11. Кое сложно изречение е смесено по състав?
      а) През деня пепелянката се приличаше на скалата, която не се виждаше от селото.
      б) Ива Симеонова поздрави господина, когото не познавах, и продължи да говори.
      в) Към пет часа певицата започна да се разпява, защото концертът трябваше да започне в седем.
      г) Три дни яли, пили и се веселили.

12. Кое изречение се нуждае от редактиране?
      а) Пътят, водещ към малкото селце, беше затрупан от снега.
      б) Пътят беше затрупан от снега, водещ към малкото селце.
      в) Снегът затрупа пътя, който водеше към малкото селце.
      г) Пътят, който водеше към малкото селце, беше затрупан от снега.

13. Предложете синонимен вариант на обособената част. Запишете новото изречение.
      Здравко, живял три години в чужбина, не можеше да пише на български език.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

14. Поставете пунктуационните знаци.
      Изгубило сили животното започна да издава заплашителни звуци когато вуйчо продължи да го примамва.

15. Коя дума от главното изречение се пояснява от първото подчинено изречение?
      По телевизията гледах интервю с жената, чието дете спечели конкурса, който се проведе в нашия град.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

16. Преобразувайте непряката реч в пряка.
      Най-малкият син предложил да тръгнат по десния път, но най-големият не се съгласил.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

17. Редактирайте.
      Еньо попита Серафим, как ще си купиш ново палто а Серафим отговори че и старото му палто е хубаво и неиска да го сменя.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

18. Запишете правилно цитатите.
      Търкулнало се гърнето казва народът намерило си похлупак.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
      Великият пълководец Наполеон Бонапарт твърди бързината е половин победа.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
      Обичам да пътувам споделя Айнщайн но мразя да пристигам.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

 

 

 


Отговори:
1. г. 2. в. 3. а. 4. в. 5. а. 6. г. 7. б. 8. б. 9. в. 10. а. 11. б. 12. б.
13. Здравко, който беше живял три години в чужбина, не можеше да пише на български език.
14. Изгубило сили, животното започна да издава заплашителни звуци, когато вуйчо продължи да го примамва.
15. жената
16. Най-малкият син предложи:
– Да тръгнем по десния път.
– Не съм съгласен - каза най-големият.
17. Еньо попита Серафим как ще си купи ново палто, а Серафим отговори, че и старото му палто е хубаво и не иска да го сменя.
18. „Търкулнало се гърнето – казва народът – намерило си похлупака.“
Великият пълководец Наполеон Бонапарт твърди: „Бързината е половин победа“.
„Обичам да пътувам, споделя Айнщайн, но мразя да пристигам.“

@bgmateriali.com

Изтеглиsave