Име……………………………………………………………………………………№…Клас:…

Тест по Български език и литература – 5 клас - №2


1. Как ще озаглавите текста: - 1т.
Искам спортен велосипед с много скорости. Споделих с родителите си това. Те се поусмихнаха, но нищо не казаха. Аз обаче се сетих, че имам скоро рожден ден. Може би ще ми подарят мечтаното колело. Надявам се да стане така. Ще бъда много щастлив. 
Нали знаете, надеждата умира последна.

  а) Велосипедът                                 б) Моята надежда
  в) Аз, мама и татко                           г) Рожден ден

2. Как са свързани 2-ро и 3-то изречение в текста: - 1т.
  а) чрез синоним                               б) по смисъл
  в) чрез лично местоимение            г) чрез показателно местоимение

3. Кой израз ще употребите, ако искате продавачът да ви покаже интересуващия ви велосипед: - 1т.
  а) Чичо, покажи ми онова колело.
  б) Хей, я ми покажи онова колело.
  в) Я ми покажи онзи велосипед, бе.
  г) Моля да ми покажете онзи велосипед.

4. С кой израз ще съобщите на зъболекаря, че изпитвате силна болка, докато той лекува болния ви зъб: - 1т.
  а) Олеле, олеле, ти ме изтормози, боли ме.
  б) Уф, много ме боли, какво ми правиш сега!
  в) Извинете, докторе, но много ме боли, докато работите.
  г) Докторе, боли ме, на теб ти е лесно, ама мен питаш ли ме.

5. В кой ред има грешка? Поправете! – 2т.
  а) врял – вряли                          б) кафяв – кафяви
  в) плясък – плесница                г) място – местни

6. В кой ред има грешка? Поправете! – 2т.
  а) въплътен                               б) въодошевен
  в) словесност                            г) оригинален

7. В кое изречение е допуснато НЕПРАВИЛНО членуване? Поправете! – 2т.
  а) Той е първия, който печели тази награда.
  б) Шампионът беше посрещнат с ръкопляскания от децата.
  в) Вятърът и дъждът прогониха хората от площада.
  г) Брат ми е шампионът по бокс тази година в тежка категория.

8. Коя дума ще поставите на празното място в изречението: – 1 т.
Тя се тревожеше за децата си,……оценки от изпита все още не знаеше.
  а) които                                      б) чийто
  в) чиито                                      г) всички

9. В коя от думите е допусната грешка? Поправете! – 2т.
  а) късметлия                              б) въплащение
  в) въодушевление                     г) въображение

10. В коя от думите е допусната грешка? Поправете! – 2т.
  а) страстта                                 б) писмеността
  в) ведростта                               г) гластността 

11. В коя дума НЕ е допусната грешка: – 1 т.
  а) оптимиска                             б) машинописка
  в) багериска                              г) пианиска

12. В кой ред думите НЕ са сродни: – 1 т.
  а) синовен, синчец                          б) мляко, млекар
  в) жар, пожар                                  г) крясък, крещи

13. Коя дума НЕ е сложна: - 1т.
   а) тъмнозелен                              б) подводница
   в) заместник-директор               г) синеок

14. В кой ред е допусната грешка при членуването? Поправете! – 2т.
  а) Момъкът наблюдаваше принцесата.
  б) Царят възнагради богато момъка.
  в) Принцесата и момъкът се оженили.
  г) Коня бил нахранен от момъкът с прясна трева.

15. В кой ред НЕ е допусната грешка при членуването: - 1т.
  а) Тичали всички по скалистият хълм.
  б) Автомобилът бил излъскан отлично от стопанина си.
  в) Изтървах учебникът в огъня.
  г) Момчетата се сбиха заради проваленият мач.

16. В кой ред има синоними: - 1т.
  а) млад, младеж, младост
  б) добър, умен, силен
  в) красив, грозен, левент
  г) добродушен, добросърдечен, благороден

17. Какви са подчертаните думи в следното изречение: Тази машина може да шие и ситен бод, и едър бод.: - 1т.
  а) синоними                                 б) омоними
  в) антоними                                  г) сродни

18. Кое словосъчетание е употребено в прякото си значение: - 1т.
  а) як човек                                   б) яка музика
  в) яко интервю                            г) як купон

19. С каква част на речта е изразен подлогът в следното изречение: Мълчаливият беше голяма загадка за останалите. Подчертайте подлога в изречението!: - 2 т.
  а) с прилагателно име                б) с местоимение
  в) няма подлог                            г) с наречие

 20. Колко запетаи има в изречението? Поставете ги! – 4 т.
Калцият калият магнезият и желязото са необходими за човешкия организъм за да може той да функционира правилно а когато човек не се храни здравословно тези минерали почват да липсват.
   а) три
   б) четири
   в) пет
   г) шест

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….................................................................................................................................
 

 

 

Отговори:

1-б; 2-в; 3-г; 4-в; 5-а; 6-б; 7-а; 8-в; 9-б; 10-г; 11-б; 12-а; 13-б; 14-г; 15-б; 16-г; 17-в; 18-а; 19-а; 20-в;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave