Азбучна молитва - Константин Преславски

 

Аз се моля богу с тия думи:

Боже на всяка твар и създателю

на видимите и невидимите [неща].

Господа — живия дух — изпрати

да вдъхне в сърцето ми словото,

което ще бъде за благото на всички,

живеещи в твоите заповеди.

Защото е голям светилник на живота

законът ти, светлина в пътеките на този,

който дири евангелските слова

и се моли да получи твоите дарове.

Лети сега и славянского племе.

Към кръщение се обърнаха всички,

които желаят да се нарекат твои хора;

милостта твоя, боже, молят горещо.

Но сега дай ми изобилно слово,

отче, сине и пресветий душе,

на мене, молещия помощ от тебе.

Ръцете свои издигам винаги нагоре

да получа сила и мъдрост от тебе,

защото ти даваш на достойните сила

и цериш всяко същество.

Избави ме от фараонска злоба,

дай ми херувимска мисъл и ум,

о, честна пресвета троице,

превърни скръбта ми в радост

да почна мъдро да описвам

премъдрите ти чудеса,

като приема силата на шестокрилите.

Сега вървя по дирята на учителите.

Следвайки името и делата им,

ще направя явно евангелското слово,

въздавайки хвала на троицата в божеството,

която възпява всяка възраст —

млад и стар със своя разум —

и един нов народ, въздавайки винаги хвала

на отца, сина и светия дух, комуто подобава

чест, власт и слава от всяка твар и дихание,

във всички векове и навеки. Амин.

 

 

 

 

АЗБУЧНА МОЛИТВА

константин преславски

 

Аз се Богу моля с тия думи:

Боже-светороче, що създаде

видим свят и дивен свят невидим!

Господ-дух прати ми ти в сърцето

да ме лъхне с пламенното слово -

ето, в правий път да тръгнат всички

живи в твойта заповед пречиста!

Знам, законът твой е жив светилник

и в пътеки светлина нетленна

към евангелския дар възжаждан.

Литна днес и славянското племе

милостта на кръста твой да търси...

Но на мене, който моли помощ,

отче, сине и пресвети душе -

просещ, - твойто мощно слово дай ми,

ръце вдигам да получа мъдрост,

сила, що обилно от небето

ти даряваш на вси твари живи.

Упази ме ти от горда злоба

фараонска, изцели ме, дай ми

херувимска сила шестокрила,

царю на царете! Да опиша

чудесата твои вдъхновено,

шествайки пак по пътя славен,

що учителите двама, вечно

юнни, начертаха... Да направя

явно твойто слово за народа!

На Светата троица прослава:

всяка възраст ней хвала въздава!

И народът мой Отца и Сина,

и Светия дух възвеличава -

днес, вовек веков и до амина.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave