Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант № 2

КОНТРОЛНА РАБОТА
ЛИТЕРАТУРА – 10 клас
БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

 

1. Главният принос на литературата в първите две десетилетия след Освобождението се състои в:
      A) утвърждаване на национална идеология;
      Б) критика на установения обществен ред;
      B) утвърждаване на индивидуалните ценности.

2. Основната характеристика на литературата след Освобождението е свързана с:
      A) Просвещението;
      Б) Реализма;
      B) Романтизма.

3. Понятието „идеал“ в съзнанието на българите след Освобождението се свързва с:
      A) общочовешките ценности;
      Б) забравените национални идеали;
      B) идеите на Просвещението.

4. Ценностите на националното съзнание са:
      A) общата кръв, общото родно място, общият език и вяра, общите възгледи за устройството на света;
      Б) националното пространство, език, история, пантеон на героите, култура, идеал;
      B) свобода, братство, равенство, разум.

5. В одата „Левски“ Вазов описва предателството на поп Кръстьо, защото:
      A) такава е историческата истина;
      Б) дори и да не е истина, предателят е необходим, за да се подчертае близостта на Левски с Христос;
      B) това е логично обяснение за смъртта на Левски.

6. В метафората „пиянството на един народ“ Вазов влага следния смисъл:
      A) Заблудата на народа, че може да се освободи сам.
      Б) Неразумно перчене в момент на опиянение.
      B) Преход към ново състояние на духа, случил се благодарение на всенародния подем и жаждата за свобода.

7. Бай Ганьо е:
      A) герой, типичен за епохата на първоначално натрупване на капитала;
      Б) герой, изразяващ българския национален характер;
      B) герой, в който се отразяват противоречията в развитието на българското общество.

8. Преклонението на Бай Ганьо пред парите е лошо, защото:
      A) утвърждава социалното неравенство;
      Б) не позволява на героя да види истинските ценности;
      B) показва неговата некултурност.

9. Кръгът „Мисъл“ се състои от:
      A) Д-р К. Кръстев, К. Христов, А. Страшимиров, П. П. Славейков.
      Б) Д-р К. Кръстев, Т. Г. Влайков, П. К. Яворов, П. Ю. Тодоров.
      B) Д-р К. Кръстев, П. П. Славейков, П. К. Яворов, П. Ю. Тодоров.

10. Задачата на литературата според П. Славейков е:
      A) пробуждането на българина в роба;
      Б) пробуждане на бореца за социална справедливост;
      B) пробуждане на „человека“ в българина.

11. Определението „модерен поет“ означава:
      A) поет, който се интересува от духовните проблеми;
      Б) поет, който следва художествената мода;
      B) неразбираем, маниерен поет.

12. Страданието е централен мотив в модерната поезия, защото:
      A) изразява отчайващото положение на народа;
      Б) то е цената, която духовният водач трябва да плати, за да постигне високите си цели;
      B) то придава особен драматизъм на поезията и я прави по-въздействаща.

13. Стихотворението „Арменци“ изразява:
      A) всеобщата солидарност с каузата на всички жертви на социална или национална несправедливост;
      Б) укор към неприличното поведение на шепа нежелани бежанци;
      B) призив към социална справедливост.

14. Жената в поезията на Яворов е:
      A) чисто и серафично същество, изразяващо духовна и нравствена чистота;
      Б) проклятие, провокиращо ниските човешки страсти;
      B) сложен и противоречив образ, съчетаващ оптимистичната вяра в чистотата и съмнението в нея.

15. Принципът на символизма „музиката преди всичко“ означава:
      A) търсене на благозвучие в стихотворната реч;
      Б) разработване на мотиви, свързани с музиката;
      B) специфичен начин за изграждане на творбата за постигане на емоционално и смислово въздействие.

16. Причината за подчертания елегизъм на Дебеляновата поезия е:
      A) любовната мъка;
      Б) несъвпадение между мечта и реалност;
      B) страданията в детството.

17. Мотивът „да се завърнеш...“ изразява:
      A) носталгията на градския човек, открил както възможностите, така и самотата на модерния свят;
      Б) мъка от раздялата с близките;
      B) възглед, изразяващ идеята, че човек е щастлив само в природния живот.

18. Разпадът в дома на Гераците настъпва, защото:
      A) в българското село навлиза несправедливият обществен строй капитализъм;
      Б) изправени пред предизвикателствата на променящия се живот, героите правят грешни морални избори;
      B) след смъртта на свекървата егоизмът на снахите се развихря.

 

 

 

 

 

 

Отговори:
1-А; 2-Б; 3-Б; 4-Б; 5-Б; 6-В; 7-В; 8-Б; 9-В; 10-В; 11-А; 12-Б; 13-А;14-В; 15-В; 16-Б; 17-А; 18-Б;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave