Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

(Вариант 3)

КОНТРОЛНА РАБОТА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас
ВЪЗПРИЕМАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ТЕКСТОВЕ

 

 

          Прочетете текста и решете задачи 1-3.
          Катя: На мене като по-малка ми беше трудно да си разпределям правилно времето за подготовка на уроците и домашните работи. Но постепенно се научих.
          Димо: И аз се опитвам, но все не ми стига време. Особено тази година и е подготовката за изпитите. Често оставам до късно да уча, а на другия ден съм уморен.
          Михаела: Ще ви кажа аз какво правя. Първо започвам е предметите, които харесвам. Така се подготвям за тях, отнема ми по-малко време. След това продължавам с останалите уроци. И времето ми стига за всичко.  

1. Текстът е откъс от:
      A) анотация
      Б) дискусия
      B) научно описание
      Г) художествено повествование

2. Коя е темата на текста?
      A) Разпределяне на времето за учене
      Б) Разговор за любимия учебен предмет
      B) Защо учим?
      Г) Как се подготвяме за изпитите след 7. клас?

3. Кой израз е подходящ за закриване на дискусията?
      A) Ще ви запозная с темата на нашата дискусия.
      Б) Нека продължим със споделяне на мнения.
      B) Благодаря на всички. Да обобщим – трябва да ценим времето и правилно да го разпределяме, за да успеем в училище.
      Г) Кой иска да се изкаже?

4. Кой от посочените въпроси е подходящ за създаване на отговор на нравствен въпрос?
      A) Как да открием доброто в себе си?
      Б) Как промените в климата влияят върху здравето на хората?
      B) Защо не мога без мобилния си телефон?
      Г) Как са се образували моретата и океаните?

5. Кой израз е подходящ за анотация?
      A) Супер книга. Започвай да я четеш веднага.
      Б) Спектакълът много ме кефи. Смях до припадък беше.
      B) Не ти е работа – филмът е страшен екшън.
      Г) Сериалът ще се излъчва по телевизията от началото на април.

6. В кое изречение има неуместно употребена дума?
      A) Лирическият герой избира пътя на борбата за свобода.
      Б) Бунтовникът оставя завещание на своите братя.
      B) Юнакът иска народът да помни неговия героичен подвиг.
      Г) Революционерът е готов да загине в името на свободата.

7. Какъв начин на редактиране ще използвате, за да отстраните грешките в изречението?
      Детето се отдръпна бързо от прозорецът, фтурна се прес вратата и взе в рацете си измръзналата птичка.
      A) съкращаване
      Б) прибавяне
      B) заместване
      Г) разместване

8. Колко грешки са допуснати в изречението?
      Когато младия маистор реши да тръгне слънцето се беше показало над хуризонтът, и той пое по пътя към планината.
      A) четири правописни и една пунктуационна
      Б) четири правописни и две пунктуационни
      B) пет правописни и една пунктуационна
      Г) пет правописни и две пунктуационни

9. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
      Анотацията:
      A) Съдържа кратка характеристика на представление.
      Б) Съдържа кратка характеристика на филм.
      B) Съдържа кратка характеристика на книга.
      Г) Съдържа сбит преразказ на книга или филм.

10. Анотация НЕ може да се напише на:
      A) повест
      Б) роман
      B) сборник с разкази
      Г) информационна бележка

11. Кой израз НЕ е подходящ за анотация?
      A) Премиерата на постановката ще бъде в началото на ноември.
      Б) Филмът пренася зрителите в епохата на Средновековието.
      B) Книгата е супер готина и се чете на един дъх.
      Г) Романът в две части представя света на бъдещето през XXV век.

12. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
      „Отговор на нравствен въпрос“ е:
      A) текст разсъждение
      Б) ученически текст
      B) текст със свободна структура
      Г) текст със задължителни структурни части

13. Кое от следните заглавия НЕ е подходящо за създаване на отговор на нравствен въпрос?
      A) Означава ли отговорност свободата?
      Б) Как е разгърнат проблемът за свободата в повестта „Немили-недраги“?
      B) Да си отговорен, значи ли да си достоен за делата си?
      Г) Да си свободен, значи ли да правиш компромиси?

14. Основното предназначение на текст отговор на нравствен въпрос е:
      A) Да се разкажат интересни за читателя случки, онагледяващи проблема.
      Б) Да се представи достоверна информация по проблем.
      B) Да се опише обект, предмет или процес.
      Г) Да се изрази и да се защити позиция по проблема, поставен чрез въпроса.

15. Повторенията в речта са уместни, когато:
      A) Нарушават изискванията за стегнатост на изказа.
      Б) С тях се постига специално търсен ефект.
      B) Нарушават изискванията за благозвучие на изказа.
      Г) Не можем да употребим подходящ синоним.

16. В правописа на коя дума има грешка?
      A) възкликна
      Б) изкатеря (се)
      B) възпламенявам
      Г) изидам 

17. В кое изречение е допусната грешка при обеззвучаване на звучна съгласна?
      A) Расходката из красивия парк беше много приятна.
      Б) Стоях вкъщи, защото деня беше дъждовен и мрачен.
      B) Всички се засмяли на уместната му шега.
      Г) Отидохме да играем фудбол на площадката зад блока.

18. За провеждане на дискусия НЕ е необходимо:
      A) Да има дискусионен въпрос.
      Б) Да има водещ.
      B) Да има публика.
      Г) Да има участници.

19. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
      Водещият:
      A) Открива и закрива дискусията.
      Б) Прекъсва участниците, ако не е съгласен с мнението им.
      B) Поставя акценти върху отделни страни на проблема.
      Г) Предоставя думата на участниците за изказвания.

20. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
      Проблеми, подходящи за дискусия, са:
      A) проблеми, по които съществуват различни мнения
      Б) безспорни научни истини
      B) проблеми, свързани с тълкуване на научни факти
      Г) актуални проблеми на обществото

 

 

 

 

Отговори:
1-Б; 2-А; 3-В; 4-А; 5-Г; 6-Б; 7-В; 8-Б; 9-Г; 10-Г; 11-В; 12-В; 13-Б; 14-Г; 15-Б; 16-Г; 17-А; 18-В; 19-Б; 20-Б;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave