Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

(Вариант 2)

КОНТРОЛНА РАБОТА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас
ДУМАТА В ИЗРЕЧЕНИЕТО И В ТЕКСТА. ОСОБЕНОСТИ НА ГЛАГОЛА

 

1. В кое изречение глаголите са в изявително наклонение?
      А) Размерите и посоката на бурята накараха властите да наредят евакуации и по двете крайбрежия на Флорида, включително в някои от най-големите населени места в щата.
      Б) Моля, информирайте вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства.
      В) Ако сте достатъчно упорити, бихте се справили с всяко препятствие по пътя си.

2. В кое изречение има форми за всички наклонения?
      А) Не вдигай шум и няма да имаш разправии със съседите.
      Б) Никой няма да търпи да вдигаш шум денонощно, затова не обвинявай съседите.
      В) Не обвинявай съседите си, защото никой не би търпял шума, който вдигаш денонощно.
      Г) Съседите не биха възразили, ако пускаш музиката по-тихо.

3. В кое изречение има форма за условно наклонение?
      А) Ако не искат да приемат тезата ми, ще бъда още по-настоятелен.
      Б) Никой от отбора не бе очаквал да се случи такова нещо.
      В) Ако имахме достатъчно пари, щяхме да си купим жилище.
      Г) По време на лятната ни почивка бих посетила делфинариума.

4. Коя форма за условно наклонение е образувана неправилно:
      А) бих търсил    
      Б) бих чел    
      В) бих литнал
      Г) бих носел?

5. В кое изречение няма форма за повелително наклонение?
      А) Нека малко да си починат и тогава ще поговорим.
      Б) Да се поразходим из парка и да обсъдим проблема.
      В) Не обиждайте своите съученици, бъдете учтиви с всички хора!
      Г) Искам да проучите колко книги има в училищната библиотека.

6. В кое изречение има форма за повелително наклонение?
      А) Бихте ли ми показали тази блуза?
      Б) Нека не забравяме, че сме българи.
      В) Трябва да се подготвите добре за теста!
      Г) Моля те да ми помогнеш за презентацията!

7. В кое изречение всички форми са в изявително наклонение?
      А) Ако можех да отида на кино, не бих пропуснал тази възможност.
      Б) Щом получите пратката, проверете съдържанието й.
      В) Тъй като не бяха му казали навреме, той пропусна срещата.
      Г) Ако знаят предварително изискванията на артиста, биха се съобразили с тях.

8. В кое изречение НЕ е допусната грешка при употреба на преизказните форми?
      А) Щом измислел нещо ново, той го споделял първо с приятеля си.
      Б) Той играел футбол и е бил част от юношеския отбор на клуба.
      В) Цялото семейство разгледало къщата, която щяло да купело.
      Г) Всяко лято той ходил на гости на своите братовчеди във Варна.

9. В кое изречение е допусната грешка?
      А) Недейте говорете повече по този въпрос!
      Б) Нека се обединим и да направим добро.
      В) Госпожо, настанете се удобно на дивана.
      Г) Да обмислим по-спокойно бъдещата си работа.

10. Коя глаголна форма НЕ е преизказна?
      A) беше отминала 
      Б) била отминала
      B) отминала
      Г) щяла да отмине

11. В кое изречение са употребени преизказни глаголни форми?
      A) Мъжът щеше да засади дървото и да се грижи за него.
      Б) Мъжът бе засадил дървото и се грижеше за него.
      B) Мъжът е засадил дървото и се грижеше за него.
      Г) Мъжът бил засадил дървото и се грижел за него.

12. В кое изречение е допусната грешка?
      A) Децата често ходели на спортната площадка.
      Б) Сестра му всяка сутрин тичала в парка.
      B) Недей играй толкова дълго на компютъра. 
      Г) Жената отпуснала уморено ръцете си.

13. Коя глаголна форма е в условно наклонение?
      A) биха прочели 
      Б) бяха прочели
      B) прочели
      Г) били прочели

14. В кое изречение са употребени преизказни глаголни форми?
      А) Човекът беше станал и прибрал книгата в шкафа.
      Б) Човече, стани и прибери книгата в шкафа! 
      В) Човекът станал и прибрал книгата в шкафа.
      Г) Аз бих станал и бих прибрал книгата в шкафа.

15. В кое изречение е допусната грешка?
      A) Всеки ден носил храна на малкото кученце в парка.
      Б) Духал топъл вятър и се носел мирис на море.
      B) Недей да четеш толкова бързо разказа.
      Г) Сърнето тръгнало внимателно по горската пътека.

16. В кое изречение НЕ е допусната грешка в правописа на глаголни форми?
      A) Момъкът пристигнъл в един непознат град.
      Б) Някой се беше вмъкнал тихо в стаята.
      B) От гръмотевиците избухнъл голям пожар в гората.
      Г) Принцът излязал от царския палат разтревожен.

 

 


Отговори: 
1-А; 2-В; 3-Г; 4-Г; 5-Г; 6-Б; 7-В; 8-А; 9-А; 10-А; 11-Г; 12-В; 13-А; 14-В; 15-А; 16-Б;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave