Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

 

КОНТРОЛНА РАБОТА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 8 клас
ДУМИТЕ В ТЕКСТА

 

1. В кой ред е записано отношение между родово и видово понятие?
      A) планина - долина
      Б) изкуство – музика
      B) синоним – антоним
      Г) прилагателно име - числително име

2. В кой ред НЕ е записано отношение между родово и видово понятие?
      A) растение - цвете 
      Б) воден басейн – океан
      B) изречение - сложно изречение 
      Г) преразказ – съчинение

3. В кое изречение има грешка при употреба на родови и видови понятия?
      A) Трудно ми е да определям морфемите, корена, наставката и окончанието в думите.
      Б) Изпитаха ме за особеностите на изучените видове стил - разговорен и художествен.
      B) По състав изреченията се делят на две групи - прости и сложни.
      Г) Словосъчетанията могат да бъдат свободни и фразеологични.

4. В кой ред е записано значението на фразеологичното словосъчетание разигравам си коня?
      A) Тренирам си коня.
      Б) Играя си с коня.
      B) Правя каквото си искам.
      Г) Включвам в играта и коня.

5. Кое от фразеологичните словосъчетания има значение пълен съм с енергия?
      A) пас съм
      Б) абсолютна нула
      B) вря и кипя
      Г) лазя по нервите

6. В кое изречение НЕ е употребено фразеологично словосъчетание?
      A) Знаеш, че съм ти добър приятел и винаги ще бъда насреща, когато се обадиш.
      Б) В неделя ще ходя на среща с приятели.
      B) С това свое държание той ми падна в очите.
      Г) Откъснаха ми се ръцете да пренасям старите вещи към мазето.

Прочетете електронното писмо и решете задачи 7-8.
Здравейте групичка на спортистите! Как сте. Пиша Ви за да Ви се похваля. Малко нескромнно от моя страна, но да Ви кажа - Вчера на грацкото състезание по лека атлетика спечелих златен медал. Много съм доволна от себе си!
Светла 

7. Кое е вярно според информацията от текста?
      А) Светла пише писмо в групата, за да се похвали с победата си.
      Б) Писмото е адресирано до група на музикантите.
      В) Светла е спечелила сребърен медал на състезанието по лека атлетика.
      Г) Светла не е много доволна от резултата си на състезанието.

8. Колко грешки са допуснати в писмото?
      A) една правописна и две пунктуационни
      Б) две правописни и две пунктуационни
      B) една правописна и три пунктуационни
      Г) две правописни и три пунктуационни

9. Многозначната дума има:
      A) няколко основни значения 
      Б) само преносни значения
      B) едно основно и няколко преносни значения 
      Г) едно основно значение

10. Един и същи контекст на думата представляват:
      A) всички думи, с които тя може да се свърже
      Б) всички думи с нещо общо в значението си, с които тя може да се свърже
      B) всички форми на една и съща дума, с които тя се свързва 
      Г) една-единствена форма на свързана с нея дума

11. Кое от съществителните имена НЕ може да се свърже с прилагателното име делови?
      А) контакт    
      Б) връзка    
      В) братство
      Г) среща

Кой от посочените фразеологизми НЕ е синоним на останалите? (Общо условие за задачи 12-14)

12.
      A) дим да ме няма
      Б) обирам си крушите
      B) потънаха ми гемиите 
      Г) вдигам си чуковете

13.
      A) на всяко гърне похлупак 
      Б) вре си носа навсякъде
      B) всяко чудо за три дни
      Г) на всяка манджа мерудия

14.
      A) клатя шапка на някого
      Б) правя се на дръж ми шапката
      B) правя мили очи
      Г) правя вятър на някого

15. При коя от двойките думи има същото смислово отношение както при двойката
глоба : нарушение?

      А) автобус : пътуване    
      Б) компютър : техника    
      В) награда : усилие
      Г) наказание : порицание

16. С кой от фразеологичните изрази е подходящо да се допълни изречението?
Приятелят ми е ................................................ - нищо не разбира, но все поучава другите.
      А) дървен философ    
      Б) врял и кипял    
      В) голяма глава
      Г) вълк в овча кожа

17. В кое изречение има неуместно употребено фразеологично словосъчетание?
      A) Той е фурнаджийска лопата и често си мени мнението.
      Б) Омръзна ми да се местя, искам вече да пусна котва някъде.
      B) Водя всички за носа и винаги получавам каквото искам.
      Г) Оставих си ръцете и тортата стана вкусна и красива.

18. В кой от коментарите в социална мрежа НЕ е нарушен нетикетът?
      A) Много разбираш ти от лаптопи! Като не си в крак с тия неща, не давай съвети.
      Б) Виждам, че събираш мнения за лаптоп, обаче аз трябва да си купувам монитор. Може ли да ми препоръчате надеждна марка? :)
      B) Какъвто и лаптоп да си избереш, все от нещо ще си недоволен. Най-важно според мен е да гледаш съотношението цена - качество.
      Г) Като си купуваш лаптопа, питай откъде се включва, че ти само на смартфона знаеш как се цъка.

19. Употребата на коя етикетна формула НЕ е уместна при публично общуване в социалните мрежи?
      A) здравейте
      Б) много благодаря
      B) желая ти всичко най-хубаво 
      Г) радвам се да се запознаем

20. При чат с приятели в социална мрежа НЕ е прието:
      A) Да използваме съкращения.
      Б) Да използваме етикетни формули.
      B) Да пишем само с главни букви.
      Г) Да си служим с емотикони.

 

 


Отговори:
1-Б; 2-Г; 3-А; 4-В; 5-В; 6-Б; 7-А; 8-Г; 9-В; 10-В; 11-В; 12-В; 13-В; 14-Б; 15-В; 16-А; 17-Г; 18-В; 19-В; 20-В;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave