Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

 


КОНТРОЛНА РАБОТА
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 6 клас
ДУМИТЕ КАТО ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО

 

1. В кое изречение са употребени еднородни части?
      A) Днес в парка срещнах майката на Стоян.
      Б) Големите ябълкови дървета са разцъфнали.
      B) Детето дойде и донесе книгата.
      Г) Ще поканя на рождения си ден и Вяра, и Ани.

2. В кое изречение НЕ са употребени еднородни части?
      A) Старият ковач и жена му живееха в малка колибка.
      Б) Момичето взе стомната и поля уханните пролетни цветя.
      B) Животворният извор радваше и млади, и стари с бистрата си вода.
      Г) Много дни и нощи вървя принцът към далечното царство.

3. В кой от редовете има еднородни определения?
      A) Раззеленилата се букова гора беше много красива.
      Б) Децата погалиха малката уплашена птичка.
      B) Безкрайният и необятен простор ги зовеше.
      Г) Силният летен дъжд освежи природата.

4. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?
      A) Под дърветата, и под храстите намерихме гъби.
      Б) Първият, вторият и третият в конкурса бяха наградени.
      B) Хората обраха зеленчуците но не и плодовете.
      Г) Голямата, и просторна зала беше пълна със зрители.

5. В кое изречение съюзът нито-нито НЕ свързва еднородни части в простото изречение?
      A) Не си взех нито яке, нито пуловер.
      Б) По пътя нито хора минаваха, нито коли се движеха.
      B) Нито студът, нито вятърът плашеха смелия момък.
      Г) Нито през зимата, нито през лятото мъжът пропускаше разходките.

6. В кое сложно съчинено изречение действията са последователни?
      A) Всяка сутрин се приготвям бързо и тръгвам за училище.
      Б) Дали ще спечелим състезанието, или пак ще останем втори?
      B) В нашия клас децата са много умни, но някои не проявяват старание.
      Г) Иван ще дойде у нас или ще ми звънне по телефона.

7. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
      A) Излязох навън, поспрях се на входа и продължих към магазина.
      Б) Взех учебника и тетрадката и отидох в моята стая.
      B) Жената ту говореше оживено ту замълчаваше умислено.
      Г) Бях много уморен, ала помогнах на мама с чистенето.

8. Кое изречение НЕ е сложно съчинено?
      A) В пристанището беше пристигнал голям и красив кораб.
      Б) Чайките летяха над морето и се спускаха бързо към водата.
      B) Плажната ивица беше широка, но имаше много хора.
      Г) Вълните се разбиваха в скалата, пръски пяна ни мокреха.

9. Кои от изброените части на изречението НЕ могат да бъдат еднородни части?
      А) подлози    
      Б) сказуеми    
      В) обстоятелствени пояснения
      Г) допълнения

10. В кое от изреченията еднородните части са определения?
      A) Иво и Мария идат.
      Б) Виждам Иво и Мария.
      B) Чувам гласовете на Иво и Мария.
      Г) Тръгвам с Иво и Мария.

11. В кое от изреченията еднородните части са подлози?
      A) Това беше радостна новина за мене и за родителите ми.
      Б) Момчето и родителите му се зарадваха на новината.
      B) Радостта на сина и на родителите му беше голяма.
      Г) Съобщиха радостната вест на сина и на родителите му.

12. В кое от изреченията еднородните части са обстоятелствени пояснения?
      A) С песни и радостни викове децата посрещнаха празника.
      Б) Песните и радостните викове на децата огласиха празничния ден.
      B) Дворът се огласи с песни и радостни викове.
      Г) Отвсякъде се носеха песни и радостни викове.

13. В кое от изреченията има обстоятелствени пояснения, които НЕ са еднородни?
      A) Бавно и с усилие той се изкачи на върха.
      Б) Бавно и несръчно той се изкачи на върха.
      B) След доста време с усилия той се изкачи на върха.
      Г) Трудно и бавно той се изкачи на върха.

14. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
      А) Валентин нито разбираше от музика, нито ходеше на концерти.
      Б) Няколко дена хората се надяваха на дъжд, обаче така и не заваля.
      В) И днес да ми се обади, и утре да ме извика, тръгвам на мига!
      Г) Или не обичаше месо или в този ден постеше, или току-що беше вечерял.

15. В кое сложно съчинено изречение простите изречения представят редуващи се действия?
      А) Ирина отвори очи, но не стана от леглото.
      Б) Вятърът ту се усилваше, ту утихваше.
      В) Всеки ден конят спираше пред воденицата и чакаше стопанина си.
      Г) Гледката от прозореца ме омайваше, не й се насищах.

16. В кое сложно съчинено изречение простите изречения представят последователни действия?
      А) Настанете се удобно, закопчайте коланите, излитаме!
      Б) Ще дойдете ли на кино, или ще ходите на концерт?
      В) Цял ден учих, обаче не ме изпитаха.
      Г) Нито ме похвалиха, нито ме наказаха.

17. В кое сложно съчинено изречение простите изречения представят действия, от които само едното е възможно?
      А) Търкулнало се гърненцето, та си намерило похлупачето.
      Б) Брат ми се върна от училище и се скри в детската стая.
      В) Уж цял ден учи таблицата, а не реши задачата.
      Г) Събуй си обувките или стой в коридора!

 

 

 

 


Отговори:
1-Г; 2-Б; 3-В; 4-Б; 5-Б; 6-А; 7-В; 8-А; 9-Б; 10-В; 11-Б; 12-А; 13-В; 14-Г; 15-В; 16-А; 17-Г;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave