Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

Вариант 3

КОНТРОЛНА РАБОТА
ПО ЛИТЕРАТУРА – 7 клас
БЪЛГАРИНЪТ ВЪВ ВЪЗРОЖДЕНСКИЯ СВЯТ

 


1. Заглавието „Българският език“ е свързано със:
      A) основния конфликт
      Б) темата на творбата
      B) героите
      Г) художествената образност

2. Кой цитат НЕ разкрива национална ценност?
      A) „Помни Странджата! Умри за България!...“
      Б) „Народ без жертви не е народ.“
      B) „Клисурата на Искъра мълчеше плахо под тъмното небе...“
      Г) „Има едно нещо да ти обадя... Нали сме христиени... “

3. Кой герой от „Една българка“ произнася думите: „Ти си луда!“?
      A) Хасан ага
      Б) бунтовникът
      B) отец Евтимий
      Г) игуменът

4. Защо смъртта на Странджата е мъченическа?
      A) Умира далече от родината.
      Б) Умира с мисълта за родината.
      B) Оставя завет на Бръчков.
      Г) Понася твърдо физическите страдания.

5. „Опълченците на Шипка“ от Иван Вазов е:
      A) разказ
      Б) повест
      B) фолклорна легенда
      Г) ода

6. Кой мотив НЕ откривате в стихотворението „Българският език“?
      A) за историческото развитие на родното слово през вековете
      Б) за родното слово като национална ценност
      B) за недооценяването и потъпкването на родното слово
      Г) за изразителните възможности и въздействието на родното слово

7. Кой цитат НЕ е от „Стани, стани, юнак балкански“?
      A) „доста робство и тиранство, / всички на оръжие!“
      Б) „срещу народа отомански / ти българите поведи!“
      B) „да бъдем пак, каквито бяхме, / ил’ всинца да се изтребим.“
      Г) „Да си развием знамената, / да светне нашата земя...“

8. В кой цитат от стихотворение на Чинтулов всички думи са употребени в пряко значение?
      A) „от сън се събуждайте“
      Б) „да препаше тънка сабя“
      B) „доста робство и тиранство“
      Г) „да светне нашата земя“

9. Кулминация в „Една българка“ е:
      A) срещата с бунтовника
      Б) пътят към манастира
      B) борбата с кола
      Г) срещата с калугера

10. На кой герой от „Немили-недраги“ са думите:
      „Ти си честит поне, че ако умреш, умираш с тия славни резки по челото и с тия хубави възпоминания в сърцето...“?
      A) Македонски
      Б) Хаджият
      B) Бръчков
      Г) Попчето

11. По идеи, чувства и внушения стихотворението „Българският език“ е близко до:
      A) заключителната четвърта част от „На прощаване в 1868 г.“
      Б) стихотворението „Вятър ечи, Балкан стене“
      B) лирическия увод на „Опълченците на Шипка“
      Г) епилога на „Опълченците на Шипка“

12. Кое твърдение НЕ е вярно?
      A) Македонски преминава Дунава, за да предаде писмо на Левски.
      Б) Македонски се среща в Русчук с Бенковски и Волов.
      B) Баба Илийца не получава помощ от отец Евтимий.
      Г) И баба Илийца, и Македонски доживяват Освобождението.

13. Какви са основните чувства в лирическия увод на „Опълченците на Шипка“ и от какво са породени?
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................

 

 

 

Отговори:
1-Б; 2-В; 3-В; 4-А; 5-Г; 6-А; 7-А; 8-Б; 9-В; 10-В; 11-В; 12-Б;
13-Свободен отговор;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave