Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

Вариант 4

КОНТРОЛНА РАБОТА
ПО ЛИТЕРАТУРА – 7 клас
БЪЛГАРИНЪТ ВЪВ ВЪЗРОЖДЕНСКИЯ СВЯТ

 


1. „Една българка“ е:
      A) стихотворение
      Б) повест
      B) роман
      Г) разказ

2. Кой цитат разкрива национална ценност?
      A) „Македонски изчезна нанякъде, без да се обади.“
      Б) „Скоро обядът се почна шумно...“
      B) „Ах, сладка е смъртта за отечеството!...“
      Г) „Една опушена и полуразбита лампа висеше на потона и осветляваше вътрешността.“

3. Кой герой от повестта „Немили-недраги“ произнася думите: „Но тоя фес да го хвърлиш...“?
      A) Македонски
      Б) Странджата
      B) Хаджият
      Г) Попчето

4. Защо смъртта на Странджата е героична?
      A) Единствено Бръчков е до смъртния му одър.
      Б) Умира с мисълта за България.
      B) Страда физически.
      Г) Умира в чужда страна.

5. Заглавието „Опълченците на Шипка“ НЕ е свързано със:
      A) темата на произведението
      Б) героите на произведението
      B) времето на създаване на произведението
      Г) мястото на художественото действие

6. Кой цитат е от „Стани, стани, юнак балкански“?
      A) „Догде е мъничка змията, / елате да се съберем!“
      Б) „доста робство и тиранство, / всички на оръжие!“
      B) „под байряк лични юнаци, / напети в дрехи войнишки...“
      Г) „Няма веч оръжъе! Има хекатомба!“

7. В кой цитат от стихотворение на Чинтулов има дума, употребена в преносен смисъл?
      A) „Че сълзи кървави пролива“
      Б) „На помощ сърби, черногорци“
      B) „свободни да се назовем“
      Г) „да бъдем пак, каквито бяхме“

8. „Немили-недраги“ от Иван Вазов е:
      A) разказ
      Б) роман
      B) повест
      Г) ода

9. Кой герой е от „Една българка“?
      A) Хаджият
      Б) Евтимий
      B) Мравката
      Г) Владиков

10. На кой герой от „Една българка“ са думите: „Къде носиш тоя червей?“
      A) Хасан ага
      Б) Джамбалазът
      B) баба Илийца
      Г) бунтовника

11. Кои характеристики НЕ са общи за стихотворенията „Опълченците на Шипка“ и „Българският език“?
      A) И двете произведения са оди.
      Б) Защитават българските национални ценности.
      B) Спорят с хулителите на българските национални ценности.
      Г) Оборват твърдението, че свободата ни е подарена.

12. Кое твърдение НЕ е вярно?
      A) Поводът за речта на Странджата е скарването между Попчето и Мравката.
      Б) „Опълченците на Шипка“ е заключителната ода от цикъла „Епопея на забравените“.
      B) Македонски е почитан като герой след Освобождението на България.
      Г) Развръзката в разказа „Една българка“ е смъртта на бунтовника.

13. Кои са основните чувства в „Българският език“ и от какво са породени?
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................

 

 

 

Отговори:
1-Г; 2-В; 3-А; 4-Б; 5-В; 6-А; 7-А; 8-В; 9-Б; 10-А; 11-Г; 12-В;
13-Свободен отговор;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave