Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

Вариант 2

КОНТРОЛНА РАБОТА
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас
ДУМАТА – СТРОЕЖ, ЗНАЧЕНИЕ, ПРАВОПИС

 

1. В кое изречение има прилагателно име, употребено в преносно значение?
      A) В музея са изложили Панагюрското златно съкровище. 
      Б) Майстор Кольо Фичето е имал златни ръце.
      B) Подариха й красив златен пръстен.
      Г) Археолозите са открили старинни златни накити.

2. Коя от следните думи НЕ е многозначна?
      A) справочник 
      Б) глава
      B) гребен 
      Г) дърво

3. Коя от следните думи НЕ е многозначна?
      A) дивак 
      Б) плоча
      B) връх 
      Г) копър

4. На кой ред са записани синоними?
      A) силен – слаб 
      Б) тънък – слаб
      B) горчив – сладък 
      Г) весел – тъжен

5. На кой ред са записани антоними?
      A) умен – глупав 
      Б) богат – заможен
      B) умен – интелигентен 
      Г) добър – великодушен

6. На кой ред са записани пароними?
      A) експедиция – експозиция 
      Б) група – отбор
      B) млад – стар
      Г) син пуловер – малък син

7. Къде всички думи имат представки?
      А) разпит, препис, излет    
      Б) новост, преглед, запис 
      В) задминавам, надпис, братски    
      Г) камък, маса, воден

8. Коя от думите е с две представки?
      А) неверен    
      Б) неискрен 
      В) недоумявам
      Г) неволен

9. Коя двойка думи са сродни?
      А) беден, богат    
      Б) хубав, красив 
      В) синьо, синове    
      Г) добър, доброта

10. Коя от думите има само корен?
      А) къща    
      Б) дом 
      В) сграда    
      Г) колиба

11. Коя от думите има окончание?
      А) лов    
      Б) град    
      В) глава 
      Г) нос

Посочи думата с правописна грешка. (Общо условие за задачи 12 — 17)

12. 
      А) гладък        
      Б) косам        
      В) бухнал        
      Г) литър

13. 
      А) мисъл 
      Б) вятър 
      В) кокъл    
      Г) малък

14. 
      А) мъртав        
      Б) глупав        
      В) къдрав        
      Г) пъргав

15. 
      А) момък 
      Б) тромъв 
      В) пясък    
      Г) блясък 

16. 
      А) рекъл        
      Б) казъл        
      В) дошъл        
      Г) влязъл

17. 
      А) тръгнал 
      Б) оказал 
      В) изчакал    
      Г) донесал 

В коя от думите НЯМА изключение от правилото за непостоянно Ъ? (Общо условие за задачи 18 и 19)  

18. 
      А) хълм        
      Б) вълк        
      В) кръв        
      Г) дълг

19. 
      А) връзвам 
      Б) изпържвам 
      В) изсъхвам    
      Г) издърпвам    

В коя от думите има изключение от правилото за непостоянно Ъ? (Общо условие за задачи 20 и 21) 

20. 
      А) жълт        
      Б) млък        
      В) пръв        
      Г) кръв

21. 
      А) измърсявам 
      Б) дървен 
      В) тръгвам    
      Г) завързвам  

 

 

 

 

 

Отговори:
1-Б; 2-А; 3-Г; 4-Б; 5-А; 6-А; 7-А; 8-В; 9-Г; 10-Б; 11-В;
12-Б; 13-В; 14-А; 15-Б; 16-Б; 17-Г; 18-В; 19-А; 20-А; 21-Г;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave