Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

Вариант 2

КОНТРОЛНА РАБОТА
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас
ЕЗИКЪТ И ТЕКСТЪТ

 

Прочетете текста и изпълнете задачи 1. – 5.

          Щурчо u Щурка
          Щурчо хвана Щурка под ръчица, поведе я през гъста горица – да занесат на Щуркина майка едно бяло цветенце от лайка.
          Отгде скокна жаба, та изкурка, трепна Щурчо, ахна булка Щурка, втурнаха се презглава двамина, пъхнаха се под лист от къпина... Сгушиха се, спасиха се тамо, жално им е, мъчно им е само, че си хвърли юнак Щурчо ножа и ботуша от мравешка кожа, че загуби Щурка хубавица дългата си черна ръкавица и си скъса на букова жила сукманчето от жабешка свила.

Асен Разцветников

1. Текстът е:
      А) приказка    
      Б) роман 
      В) урок по биология 
      Г) разговор

2. Текстът е предназначен за:
      А) малки деца    
      Б) деца до 10 – 12 години 
      В) юноши 
      Г) възрастни

3. Целта на автора е:
      А) да даде знание 
      Б) да забавлява
      В) да поучава
      Г) да убеждава

4. Основният предмет на текста е:
      А) Щурчо и Щурка    
      Б) Щуркината майка 
      В) жабата
      Г) къпината

5. Темата на текста е:
      A) криенето под къпината 
      Б) пътуването до Щуркината майка
      B) загубата на ножа и ботуша на Щурчо 
      Г) загубата на ръкавицата на Щурка и скъсаното й сукманче

6. Как ще се обърнеш към директора на училището, ако е жена?
      А) госпожо Директор 
      Б) госпожа Директор 
      В) госпожа Директорке 
      Г) госпожо Директорке

7. Кое е правилно?
      А) Много мерси.    
      Б) Благодаря. 
      В) Мерси ти.    
      Г) Аз ти благодарим.

8. Кое НЕ е приемливо?
      А) Извинявам се.    
      Б) Извинете ме. 
      В) Прощавайте за безпокойството.    
      Г) Извинете за безпокойството.

Прочетете текста и изпълнете задачи 9. – 10.

          Пан
          Сред свитата на Дионис често може да се види бог Пан. Когато Пан се родил, майка му, нимфата Дриопа, като го погледнала, хукнала да бяга, защото той се родил с кози нозе, рога и дълга брада. Но баща му, Хермес, се зарадвал на раждането на сина си, взел го на ръце и го отнесъл на Олимп. Всички богове се зарадвали на раждането на Пан и се смеели, като го гледали.
          Пан не останал да живее на Олимп и отишъл в сенчестите гори в планините. Там той пасял стада, свирейки на звучна свирка. Щом нимфите чуели чудните звуци от свирката на Пан, тичали на тълпи към него, обкръжавали го и скоро се залюлявал радостен танц. Весело лудували нимфите и сатирите заедно с палавия козлоног Пан.

9. Основният предмет на текста е:
      А) нимфата Дриопа 
      Б) бог Хермес 
      В) планината Олимп 
      Г) Пан

10. Темата на текста е:
      А) Раждането на Пан 
      Б) Пан и нимфите
      В) Животът на Пан 
      Г) Пан и родителите му

 

 

 

 

 


Отговори:
1-А; 2-А; 3-Б; 4-А; 5-Б; 6-А; 7-Б; 8-А; 9-Г; 10-В; 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave