Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

Вариант 3

КОНТРОЛНА РАБОТА
ПО ЛИТЕРАТУРА – 7 клас
ЧОВЕКЪТ В ОБЩЕСТВОТО – НОРМИ, ЦЕННОСТИ, КОНФЛИКТИ

 


1. Заглавието „Бай Ганьо пътува“ НЕ е свързано със:
      A) основния конфликт
      Б) темата на текста
      B) героя
      Г) мотива за пътя

2. Кой художествен текст е от Йордан Йовков?
      A) „Неразделни“
      Б) „По жътва“
      B) „По жицата“
      Г) „Заточеници“

3. Кой герой от „По жицата“ произнася думите:
      „Боже, колко мъка има по тоя свят, Боже!“?
      A) майката
      Б) Моканина
      B) Нонка
      Г) Гунчо

4. Защо „Неразделни“ може да се определи като балада?
      A) Разказва любовна история.
      Б) Съдбата на героите е трагична.
      B) Родителите не приемат любовта на децата си.
      Г) В творбата са вплетени фантастични елементи.

5. „Заточеници“ е:
      A) елегия
      Б) повест
      B) разказ
      Г) ода

6. Кой мотив НЕ откривате в стихотворението „Заточеници“?
      A) за мъката по изгубеното отечество
      Б) за жертвоготовността
      B) за недооценяването на родното слово
      Г) за пътя

7. Кой цитат НЕ е от „По жътва“?
      A) „Някъде наблизо сред жегата пищеше жътвар.“
      Б) „Бог тия дни даде страшна жега.“
      B) „Над широкото поле трепери адска мараня.“
      Г) „Тежко и душно.“

8. В кой цитат от „Заточеници“ всички думи са употребени в пряко значение?
      A) „Но корабът, уви, не спира“
      Б) „Простира / нощта крилото си... “
      B) „И ний през сълзи накипели“
      Г) „Горчива скръб сърца ни трови“

9. Кулминация в „По жътва“ е:
      A) описанието на Пенкината песен
      Б) описанието на лятната жега
      B) смъртта на Пенка
      Г) разговорът между Никола и майка му

10. На кой герой от „Бай Ганьо пътува“ са думите:
      Остави се, брате, изпотрепах се от бяг.“
      А) на машиниста
      Б) на автора
      В) на Бай Ганьо
      Г) на Стати

11. Мотивът за състраданието е общ за:
      A) „Една българка“ и „По жицата“
      Б) „Вятър ечи, Балкан стене“ и „Заточеници“
      B) „Опълченците на Шипка“ и „Неразделни“
      Г) „Немили-недраги“ и „По жътва“

12. Кое твърдение НЕ е вярно?
      A) В „До Чикаго и назад“ Алеко Константинов представя търговеца Ганьо Сомов, който е първообраз на героя му Бай Ганьо.
      Б) Написването на разказа „По жицата“ е провокирано от съобщение в пресата за появила се бяла лястовичка.
      B) Стихотворението „Заточеници“ е създадено по конкретен повод – заточението на 40 революционери в Мала Азия.
      Г) Разказът „По жътва“ е създаден по действителен случай с девойка от селото на Елин Пелин.

13. Кои са основните чувства в стихотворението „Заточеници“ и от какво са породени?
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................

 

 

 

Отговори:
1-А; 2-В; 3-Б; 4-Г; 5-А; 6-В; 7-А; 8-Б; 9-В; 10-В; 11-А; 12-Г;
13-Свободен отговор;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave