Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

Вариант 4

КОНТРОЛНА РАБОТА
ПО ЛИТЕРАТУРА – 7 клас
ЧОВЕКЪТ В ОБЩЕСТВОТО – НОРМИ, ЦЕННОСТИ, КОНФЛИКТИ

 


1. Заглавието „По жътва“ е свързано със:
      A) времето на случката
      Б) посланието на творбата
      B) героите
      Г) основния конфликт

2. Кой художествен текст е от Елин Пелин?
      A) „Бай Ганьо пътува“
      Б) „По жътва“
      B) „По жицата“
      Г) „Заточеници“

3. Кой герой от „По жицата“ произнася думите:
      „На мене да остане, не вярвам...“!
      A) майката
      Б) Моканина
      B) Нонка
      Г) Гунчо

4. Защо „Заточеници“ може да се определи като елегия?
      A) Представя достоверна история.
      Б) Съдбата на героите е щастлива.
      B) Основните чувства са тъжни, скръбни, безнадеждни.
      Г) В стихотворението е разкрита жертвоготовността на героите.

5. „Неразделни“ е:
      A) елегия
      Б) балада
      B) разказ
      Г) ода

6. Кой мотив НЕ откривате в разказа „По жицата“?
      A) за вярата
      Б) за пътя
      B) за състраданието
      Г) за мъката по изгубеното отечество

7. Кой цитат НЕ е от „По жицата“?
      A) „Че беше горещо – горещо беше...“
      Б) „Бог тия дни даде страшна жега.“
      B) „Гледали сме го като очите си.“
      Г) „Гласът му трепна и той замълча.“

8. В кой цитат от „По жътва“ всички думи са употребени в пряко значение?
      A) „Птичките са забягнали далеч из хладните у сой... “
      Б) „Отпуснати и уморени се синеят далечни гори и планини...“
      B) „Свило се синьо небе над земята и сипе огън и жар.“
      Г) „Неуморно те жънат там и трупат златни снопи.“

9. Кулминация в „По жицата“ е:
      A) посрещането на другоселеца
      Б) разказът за змията
      B) срещата на Моканина е болното момиче
      Г) изпращането на другоселците

10. На кой герой от „Бай Ганьо пътува“ са думите:
      „– Ти не ходи ли, ... да се разходиш, да видиш Вена?“
      A) на Стати
      Б) на автора
      B) на Бай Ганьо
      Г) на машиниста

11. Мотивът за жертвоготовността в името на отечеството е общ за:
      A) „Една българка“ и „По жицата“
      Б) „Немили-недраги“ и „Заточеници“
      B) „Опълченците на Шипка“ и „Неразделни“
      Г) „Вятър ечи, Балкан стене“ и „По жътва“

12. Кое твърдение НЕ е вярно?
      A) „До Чикаго и назад“ е пътепис, в който Алеко Константинов разказва за пътуването си до световното изложение в Америка.
      Б) „По жицата“ е разказ за страданието и съпричастието, за мъката и надеждата, за умението да съпреживееш чуждата болка като своя.
      B) „Неразделни“ е елегия за противоборството между родители и деца.
      Г) Разказът „По жътва“ представя природата като щедра и благодатна, но и като жестока и безмилостна.

13. Кои са основните чувства в „Неразделни“ и от какво са породени?
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................

 

 

 

Отговори:
1-А; 2-Б; 3-Г; 4-В; 5-Б; 6-Г; 7-Б; 8-А; 9-В; 10-А; 11-Б; 12-В;
13-Свободен отговор;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave