Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

КОНТРОЛНА РАБОТА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 10 клас
НОРМИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК. ПРАВОГОВОРНА И ПРАВОПИСНА НОРМА

 

1. В коя от думите е допусната правописна грешка?
      A) манастир
      Б) домакин
      B) другаря
      Г) лежът

2. В коя от думите НЕ е допусната правописна грешка?
      A) термус
      Б) маниста
      B) заповедта
      Г) белешка

3. В коя от думите е допусната правописна грешка?
      A) пъстър
      Б) цялостта
      B) поддавам се
      Г) океан

4. В коя от думите НЕ е допусната правописна грешка?
      A) слязли
      Б) оскръбление
      B) племенник
      Г) завислив

5. В кой ред е допусната правописна грешка?
      A) Кума лиса
      Б) Дарвинова теория
      B) Рилски манастир
      Г) папа Франциск 

6. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?
      A) Райна Княгиня
      Б) Византийската Империя
      B) Далечният Изток
      Г) Бургаски Свободен Университет

7. В кой ред е допусната правописна грешка?
      A) физико-математически
      Б) праймтайм
      B) ултрамаратон
      Г) осем-годишен

8. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?
      A) бело-слатински
      Б) санитарно-хигиенен
      B) оттук оттам
      Г) заместник-директорски

9. В кой ред е допусната правописна грешка?
      A) мошенник, Менделеева таблица, е-винетка
      Б) 8-етажен, сбъркам, отдавам
      B) асистент-режисьор, впоследствие, разкъсан
      Г) затвърждавам, авгиеви обори, хиперинфлация

10. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?
      A) фелшер, гладка, обслужване
      Б) ексцесия, не дочувайки, рушат
      B) надясно, распра, Еленско-Твърдишки
      Г) мощта, съчинение разсъждение, RAM памет

11. В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка?
      Юбилярът (А) събра скъпи гости и приятели на представянето на новия си сборник „Отблизо (Б) и далеч“. Чрез видеовръзка (В) от САЩ поздрав към баща си отправи (Г) и неговият син. 

12. В коя от подчертаните думи НЕ е допусната правописна грешка?
      Неучаквано (А) видях снежен леопард. Вълма (Б) от облаци минаваха между нас и те бяха сякаш привидение (В), което се появяваше и изчезваше като на сън (Г).

13. В кое от изреченията е допусната правописна грешка?
      A) Научнотехническата революция обикновено се свързва с преобразуването на средствата за производство в средата на 20. век.
      Б) След толкова успехи на много науки сега на преден план излизат биотехнологиите.
      B) Отдавна е установено, че преработеният воден зюмбюл дава биогаз, който съдържа до 60 - 90% метан.
      Г) Ранното развитие на Вселената е описано от космологичната теория за Големия взрив.

14. В кое от изреченията НЕ е допусната правописна грешка?
      A) Ако се доверим на Античните автори, би трябвало да приемем, че келтите са народ от разрушители и грабители.
      Б) В земите на днешна Испания местните ибери и келтите образували келто-иберийския народ, отстоявал упорито свободата си в борба срещу римляните.
      B) През първата половина на IV в. галите завладели Северна Италия, откъдето извършвали набези и опустушавали огромни територии от Апенинския полуостров.
      Г) Първите набези на келтите на Балканския полуостров са по-скоро с цел да се опипа почвата и да се установят връзки с месните племена.

15. Коригирайте допуснатите в текста правописни грешки.
      С всеки изминат ден стлъкновенията между гости и домакини ставали все по-ужесточени. Въпреки строгата заповед на капитана моряците неможели да издържат, случвало се да стрелят и да убият. Кук сазнавал, че престоят му тук е испитание и за двете страни, но можел ли да тръгне?... Бил принуден да остане в Залива Каракакоа, разчитайки повече на своя „божествен“ афторитет, от колкото на благоразумието на моряците си. Трябвало да се острои лагер. Капитанът избрал подходящо място на брега, което представлявало голяма камена площадка, затулена от ветровете, изложена на ласкавите слънчеви лъчи.
                                                                                                             По публикация в сп. „Космос“ 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Отговори:
1. Г; 2. В; 3. Б; 4. В; 5. А; 6. А; 7. Г; 8. Б; 9. А; 10. Г; 11. А; 12. В; 13. А; 14. Б; 
15. С всеки изминат ден стълкновенията между гости и домакини ставали все по-ожесточени. Въпреки строгата заповед на капитана моряците не можели да издържат, случвало се да стрелят и да убият. Кук съзнавал, че престоят му тук е изпитание и за двете страни, но можел ли да тръгне?... Бил принуден да остане в залива Каракакоа, разчитайки повече на своя „божествен“ авторитет, отколкото на благоразумието на моряците си. Трябвало да се устрои лагер. Капитанът избрал подходящо място на брега, което представлявало голяма каменна площадка, затулена от ветровете, изложена на ласкавите слънчеви лъчи.

 

 

 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave