1. Довършете изречението!
Допълнението е ..................................................................................................................................................................


2. Подчертайте допълненията!
Паисий написва “История славянобългарска” през 1762г.

Изпуснал си питомното, сега гониш дивото.

Три пъти мери, един път режи.

3. Преобразувайте простите изречения в сложни, като      замените допълненията с подчинени допълнителни изречения. Направете синтактичен разбор на сложните изречения.

Той обича пеенето.
……………………………………………………………………………………………………...............................................

Тя му пожела бързо оздравяване.
……………………………………………………………………………………………………...............................................

Смелият обича риска.
……………………………………………………………………………………………………...............................................

4. Образувайте сложни съставни изречения като използвате свързващи думи и подчинени допълнителни изречения.

Разказаха ми …………………………………………………………………………………….............................................
Вече не зная ……………………………………………………………………………………..............................................
Царят попита момъка …………………………………………………………………………..............................................
………………………………………………………………………………………………………..............................................

5. Поставете препинателните знаци!
Росен обича да играе футбол да кара ски да плува
Синоптиците съобщиха че ще бъде студено
Той искаше да разбере кой съм
Иван знае какво да прави
Ще разбера кой е пипал нещата ми кой е разровил всичко
 

 

 

Отговори на теста:
1.    Допълнението е второстепенна част на изречението, което отговаря на въпросите: Какво? Що? Кого? Кому? На какво? С кого? На кого?...То може да бъде пряко и непряко. Подчертава се с две прави линии и една пресечена.
2.    “История славянобългарска”, питомното, дивото
3.    Например: Той обича пеенето като всеки ден се упражнява. Тя му пожела бързо оздравяване като му се обади по телефона. Смелият обича риска като участва във всички състезания.
4.    Например: Разказаха ми, че вчера е имало спор. Вече не зная откъде да започна. Царят попита момъка, дали ще се ожени за принцесата.
5.    Росен обича да играе футбол, да кара ски, да плува.
       Синоптиците съобщиха, че ще бъде студено.
      Той искаше да разбере кой съм.
      Иван знае какво да прави.
      Ще разбера кой е пипал нещата ми, кой е разровил всичко.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave