Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 2

КОНТРОЛНА РАБОТА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 11 клас
ПУНКТУАЦИОННА НОРМА

 

1. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
      A) Първо, на партито ще има много хора и, второ, аз не съм поканен. 
      Б) И брат ти, естествено, може да дойде с нас на кино.
      B) Тук всички, изглежда, се познават отдавна.
      Г) За жалост, никой не ни предупреди, че пътуването се отлага.

2. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
      A) В една ниша на пещерата намери свещ, оставена тук някога от някого, и я запали.
      Б) Съседката ни Неда или моята втора майка, беше твърде добра жена и ме обичаше като свое дете.
      B) Вървеше бавно по релсите, но чувайки приближаващия влак, ловко отскочи встрани.
      Г) Историята за буквите и за княза, пазител на народа, обхождаше земите тъй бързо, сякаш се носеше на крилете на вятъра.

3. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
      A) Закъснението на туристите, тръгнали по-рано на разходка, внесе смут в групата.
      Б) Той вероятно се е отказал от пътуването, затова не дойде на срещата.
      B) Момичето, не разбирайки смисъла от ожесточения спор, мълчаливо се оттегли.
      Г) Само след няколко минути, домакинята влезе в хола, носейки голям поднос.

4. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?
      A) Усмихва ни се и, махайки с ръка, посочва нещо зад гърба си.
      Б) На следващата сутрин, в девет, имам курс по английски език.
      B) Някой ден ще се върна в родния си град надявам се.
      Г) Всъщност, той никога не е работил тежка работа.

5. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?
      A) Всички те живеят в почти тропически свят отопляван и влажен, пълен с екзотични растения, дървета и папагали.
      Б) Не, това са рисунки, които съм правил в училище татко, знаеш колко обичам да рисувам пейзажи и животни.
      B) Това можеше да попречи на работата му, но от друга страна усещаше, че не може да устои на изкушението.
      Г) Преди няколко дни, в три часа следобед, Мария, Ева и Силвия се върнаха уморени, но доволни от дългата разходка в планината.

6. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?
      A) Не помагаха, нито молбите, нито заплашванията на Калуда.
      Б) Тя идваше тук заради Ганаила дъщерята на хаджи Вълка.
      B) Веднъж, надвечер, Божура и майка й се връщаха от гората.
      Г) Божура чу как сърцето й долепено до камъните на дувара чукаше.

7. Колко пунктуационни грешки са допуснати в изречението?
          Наплескан целият с вакса Отело се мяташе отчаяно в опасна близост до рампата и в пристъп на необуздана ревност, гледаше на кръв, ту Емилия, ту Касио, ту третия секретар на районния комитет, който седеше отдясно на Ба.
      А) една             Б) две              В) три              Г) четири 

8. В коя позиция запетаята е излишна?
      И само зарад нея, (А) зарад смеха и зарад хубостта й, която завладяваше всички, (Б) като с магия, жените, (В) такива скъперници във всяко друго време, (Г) купуваха евтината стока на Калуда и щедро й плащаха.

9. В кое изречение са пропуснати две запетаи?
      A) На изложбата всъщност нито една картина не ми хареса. 
      Б) Изскочиха на улицата и тичайки бързо се скриха зад ъгъла.
      B) Майка ми напротив никога не ме обвинява неоснователно. 
      Г) Тръгнахме заедно, но уморени от пътя децата изостанаха.

10. Колко запетаи са пропуснати в изречението?
      Знаеш че не съм щастлив и че от чувство за дълг макар и да не ми е присъщо се задържах в капана който ми беше поставен.
      А) три                Б) четири                В) пет                Г) шест

11. В коя позиция запетаята е излишна?
      Знам, (А) че разговорът не е приключил, (Б) и, (В) колкото и да е странно, (Г) съм доволен от това.

12. В кое изречение запетаята е излишна?
      A) Преди първата мелодия да приключи, на дансинга се появяват танцуващи двойки.
      Б) На дансинга се появяват танцуващи двойки, преди първата мелодия да приключи.
      B) Още преди първата мелодия да приключи, на дансинга се появяват танцуващи двойки.
      Г) На дансинга се появяват танцуващи двойки, още преди първата мелодия да приключи.

13. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?  
      A) Засега живея при родителите си, но когато започна нова работа, възнамерявам да си намеря друго жилище.
      Б) Изглежда, че огромните розови храсти са засадени само за да скриват къщата от погледите на минувачите.
      B) Дворът е ограден с плет от двете страни, на който растат вечнозелени храсти.
      Г) Опитвам се да планирам маршрута си така, че да избегна натоварените магистрали.

14. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
      A) Най-после дъждът спря и преди да затвори чадъра си той го изтръска от дъждовните капки.
      Б) Ще хвана такси, защото, ако чакам тролея, със сигурност ще закъснея за филма.
      B) Сутрин съм в изключително лошо настроение особено ако още не съм пил кафе.
      Г) Не бяхме разбрали къде се събираме, и се наложи дълго да търсим останалата част от групата.

15. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?
      A) Чувствам, че в много отношения израствам, но в същото време Започвам да осъзнавам, колко още неща не знам.
      Б) Осъзнавам, че когато вече се знаят принципите на перспективата не е необходима твърде голяма точност.
      B) Но фактът, че си получил отличен по всички предмети не означава, че няма какво още да научиш.
      Г) Искам да ви кажа, че съм много щастлив тук, и ви благодаря, че ми помогнахте да реализирам мечтите си.

16. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?
      A) Със своята сдържаност, с пестеливия си език и усещането за недоизказаност, „Остатъкът от деня“ е определян от критиците като „най-английския“ от всички съвременни романи.
      Б) Спомням си как първата ми мисъл беше, че съм попаднал в затворническа килия, но за това беше виновна и бледата утринна светлина, а не само размерът на помещението и голотата на стените.
      B) В никакъв случай не бива да изпълнява, каквито и да било задачи на места, където и най-малката грешка може да застраши успеха на бъдещата конференция.
      Г) Домакините бяха извънредно любезни и макар, че няколко пъти предложих да им платя за гостоприемството, те не искаха и да чуят, дори ми се стори, че се обидиха.

17. В коя от отбелязаните позиции запетаята НЕ може да се замени с точка и запетая?
      Цяло лято дните му минаваха по един и същи начин – ставаше от леглото още преди изгрев, (А) пиеше кафе – естествено, (Б) на верандата, (В) правеше дълга разходка по брега на езерото, (Г) хапваше набързо за обяд и после чак до залез-слънце обикаляше с колелото живописните селца наоколо.

18. Кое от изреченията има различен смисъл от останалите три?
      A) На масата, дето той заведе булката си, седяха трима чуждоселци, стари хора, и две жени.
      Б) На масата, дето той заведе булката си, седяха трима чуждоселци – стари хора, и две жени.
      B) На масата, дето той заведе булката си, седяха трима чуждоселци – стари хора – и две жени.
      Г) На масата, дето той заведе булката си, седяха трима чуждоселци, стари хора и две жени.

19. Къде тиретата може да се заменят със запетаи?
      A) Един път – на петата година след Освобождението – разнесе се слух из селото, че иде кой знае по какви неизповедими божии съдбини околийският началник.
      Б) – Виждам във ваше лице добър приятел и искрен последовател на нашето дело! – каза той, все така сърдечно усмихнат. – Ще ми бъде приятно да работя с образован човек!
      B) Този ден всички бяхме щастливи: баща ми – с новата си въдица, майка ми – с възможността да се види с приятели, аз – със свободата никой да не ме наблюдава.
      Г) Баща ми се върна с подаръци за мама – цветя, рокля и бонбони; баба приготви празничната вечеря – задушени зеленчуци, печено месо и шоколадова торта.

20. В кое изречение употребата на скоби е НЕПРАВИЛНА?
      A) Тези животни притежават приспособления (зъби, челюсти, нокти), с които преодоляват зашитата на морските таралежи.
      Б) Според World Register of Marine Species (WoRMS) класът на морските таралежи се разделя на два подкласа и 19 разреда.
      B) Морският таралеж може да се използва в омлет (салата с варени яйца), рибена супа, бешамелов сос за тарталети, суфле.
      Г) При убождане от морски таралеж вземете пинсета (ако нямате, опитайте с пръсти) и извадете колкото се може повече бодли.

21. В кой случай има неуместно употребен пунктуационен знак?
      A) Морският таралеж се среша 6 различни размери – от 3 до 20 см. 
      Б) Морският таралеж се среща 6 различни размери: от 3 до 20 см.
      B) Морският таралеж се среща 6 различни размери (от 3 до 20 см). 
      Г) Морският таралеж се среща 6 различни размери; от 3 до 20 см.

22. Кое налага употребата на кавички в изречението?
      Ето ви и един бонус съвет: при убождане от морски таралеж идете в рибен ресторант и си поръчайте ястие с таралеж, за да „му го върнете“. 
      A) Изразът е употребен саркастично.
      Б) Кавичките обозначават цитиране.
      B) Изразът не е използван в буквален смисъл.
      Г) Кавичките ограждат пряка реч.

23. На кой ред има НЕПРАВИЛНО поставени кавички?
      A) училище „Христо Ботев“
      Б) телевизия „НВО“
      B) фестивал „София диша“
      Г) язовир „Студен кладенец“

24. На кой ред кавичките са поставени правилно?
      A) кино „Euro Cinema“
      Б) остров „Сантяго“
      B) община „Смолян“
      Г) квартал „Бояна“

25. Къде е допусната пунктуационна грешка при цитиране?
      A) Не е ахмак бай ти Ганьо, той знай кога му е времето да се вика „да живей!“
      Б) „При разкопки на площад „Екзарх Йосиф“ успяхме да разкрием крепостна стена на Одесос“, разказа археолог от РИМ – Варна.
      B) „Стената – допълни археологът – ще бъде експонирана заедно с откритата османска улица.“
      Г) От пресцентъра на МВР в Ловеч съобщиха: „Обявената за издирване жена е открита жива и здрава край село Шипково“.

26. Къде е допусната пунктуационна грешка при цитиране?
      A) „След контузията гимнастичката ни Невяна Владинова е в много добро състояние и се предвижда да участва на Световната купа“ – обясни Мария Гигова.
      Б) „След контузията, обясни Мария Гигова, гимнастичката ни Невяна Владинова е в много добро състояние и се предвижда да участва на Световната купа.“
      B) „След контузията, обясни Мария Гигова: гимнастичката ни Невяна Владинова е в много добро състояние и се предвижда да участва на Световната купа.“
      Г) „След контузията гимнастичката ни Невяна Владинова е в много добро състояние и се предвижда да участва на Световната купа.“ Това обясни Мария Гигова.

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1-А; 2-Б; 3-Г; 4-Б; 5-Г;6-В; 7-В; 8-Б; 9-В; 10-Б; 11-В; 12-Г; 13-В; 14-А; 15-Г; 16-Б; 17-Б; 18-Г; 19-А; 20-В; 21-Г; 22-В; 23-Б; 24-Г; 25-А; 26-В;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave