КОНФЛИКТЪТ КАТО СБЛЪСЪК НА ПОЗИЦИИ
„БОРБА“, ХРИСТО БОТЕВ

 

          Конфликтът в „Борба“ е много ясно очертан. От едната страна е робуването на овехтялата „мъдрост“, изискваща от хората да се подчиняват на силните и богатите, да не се съпротивляват на злото, да продължават да робуват на тираните. От другата страна е правото на хората да се борят за своята свобода, за прогреса, за своето възраждане като човешки същества, за които доброто и злото, вярата, надеждата и любовта, свободата, братството и равенството не са празни думи, а реалност. И този конфликт е стигнал своята кулминация, което се подчертава от ударния финал на творбата – Хляб или свинец. Автор на този лозунг е френският философ, публицист и обществен деятел, родоначалникът на анархизма Мари-Жозеф Прудон, от чиито идеи Ботев е силно повлиян. На Прудон принадлежи и лозунгът „Свобода или смърт“, изиграл огромна роля в борбата за българското национално само-определение.

          Този конфликт лежи в основата на всички останали противопоставяния, които намираме в „Борба“. Това са опозициите: любов – злоба; богатство – бедност; мъдрост – глупост; истина – лъжа; добро – зло; човек – скот; свобода – тирания; разум – лъжлива вяра; братство и равенство – подчинение; страх – смях; демокрация – деспотия; личност – поданик; прогрес – сън; свестен – безумец; разврат – добродетел; рай – ад; служене – слугуване.

          Както се вижда, във всички свои съставки и ценности светът е разделен на черно и бяло. Но така не може да се живее. Конфликтът трябва да намери решение, защото в противен случай ще дойде смъртта. За да се намери такова решение обаче, хората трябва да изградят нови обществени отношения. Но тази необходимост първо трябва да се осъзнае, а после да се победят онези, в чиито интерес е запазването на статуквото. Така конфликтът от ценностен се превръща в човешки.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave