КОНФЛИКТЪТ КАТО СБЛЪСЪК НА ЦЕННОСТИ В СТИХОТВОРЕНИЕТО „НОВОТО ГРОБИЩЕ НАД СЛИВНИЦА“

 

          След като лирическият говорител е обяснил причините за смъртта на героите, неговият възторжен тон изведнъж се пречупва от горчивия въпрос възклицание „Но кой ви знай, че спите в тез полета!“. Както и в други творби от този период, с които поетът иска да изгради някоя страна от образа на отечеството, неизменно изплува мотивът за забравата. Българските войници не са забравили своя дълг, защитили са отечеството си. Но то сякаш е склонно да забрави тяхната саможертва и по този начин да превърне гибелта им в безсмислена смърт. Ето това е противоречието, лежащо в основата на конфликта, около който се изгражда идейното послание на творбата. Поетът иска да покаже на своите съвременници, че връзката между народ и отечество може да се постигне само тогава, когато националният идеал е жив и ръководи всеки член на общността във всеки момент от неговия живот. Какво означава да се забрави саможертвата в името на отечеството? На практика това означава да се забрави самият национален идеал, самата идея за отечество и национална общност. Ето защо Вазов иска да убеди всички свои читатели, че връзката между смъртта на героите и отечеството трябва да се пази жива. Само така тази смърт няма да се окаже напразна, а ще утвърждава съзнанието за принадлежност у всеки българин.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave