Източници на енергия

a) Източници на топлинна енергия:  магнит, електромагнит, бури, земно магнитно поле, проводник, по който тече ток;

б) Източници светлинна енергия: слънце, лампа, огън, светулка, светкавица;

Концептуално проектиране на   „Електромагнитно реле”                                                  

1.Определяне на главната функция на зададеното изделие и възможни начини, чрез които тя може да се реализира

ТО – „Електромагнитно реле”

„Устройство, което включва и изключва ел. вериги”

устройство - начин, система

включва – свързва, съединява

изключва- преустановява, прекъсва

ел. вериги – поредица от електронни елементи, свързани помежду си

„Устройство, което включва и изключва поредица от електронни елементи, свързани помежду си”

„Устройство, което свързва и прекъсва поредица от електронни елементи, свързани помежду си”

„Устройство, което съединява и преустановява ел. вериги”

„Начин за включване и изключване на ел. вериги”

„Система за включване и изключване на поредица от електронни елементи, свързани помежду си”

@bgmateriali.com

Изтеглиsave