Един ден,  eдин котарак дойде при мен в двореца и ми каза,че ми е донесъл заек направо от заешкото пасбище. Господарят му - Маркиз Дьо Карабас, е поръчал да ми го донесе от негово име. Казах  да му благодари и да му каже, че неговият дар ме е зарадвал много.
     След няколко дни котаракът ми донесе две яребици - бяха много вкусни. След известно време пак ми  донесе заек. Аз, естествено  го приех на драго сърце. И така два-три месеца си хапвах вкусен дивеч  по поръчка на някакъв  Маркиз Дьо Карабас.
     Един ден излязох с дъщеря си, най-красивата принцеса на света, на разходка с каретата. Минахме със свитата си покрай реката и изведнъж някой започна да вика с всички сили, че господарят му се дави.Чух виковете и подадох глава през вратичката на каретата. Познах гласа на  котарака, който всеки път ми носеше дивеч. Наредих на стражите да му се притекат на помощ. Докато  измъкваха господаря му от реката, котаракът дойде при мен и ми каза,че разбойници са откраднали дрехите.
     Веднага наредих да му донесат най-хубавите дрехи. Дъщеря ми много хареса маркиза, а и той ѝ хвърли няколко коленопреклонни и нежни погледи. Дъщеря ми се влюби в него. Поканих го до се поразходим заедно. Минахме покрай една чудно хубава ливада. Попитах на кого е, а косачите ми отговориха, че е на Маркиз Дьо Карабас. Казах му, че има страхотно владение. Минахме покрай плодородни житни ниви. Попитах на кого са, а жътварите ми казаха, че са Маркиз Дьо Карабас. Останах възхитен от владенията на Маркиза.
     Стигнахме със свитата си до един богат замък. Исках да вляза вътре. Котаракът с усмивка ми каза, че съм добре дошъл в замъка на Маркиз дьо Карабас. Ах, но и този замък беше негов! В живота си не бях виждал по-красив замък. Заедно влязохме в една огромна зала с много хубаво подредена богата трапеза. Бях очарован от достойнствата на Маркиза. Дъщеря ми се влюби  още повече в него. Като виждах огромните богатства на Мариз Дьо Карабас, а и щом изпих пет-шест чашки  вино, му предложих да ми стане зет. Той прие оказаната чест с дълбок поклон. Веднага вдигнахме пищна сватба. А котаракът стана знатен благородник. И от този ден той ловеше мишки само за развлечение.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave