Изразяват наличието на определени предпоставки за осъществяване на ПСД.

Характерно за тях е , че те се използват в рамките на 1г (до 1г).
В някои случаи можеда се използват еднократно.

1.Състав и структура на ДА:
а)състав: 5групи

Обособяването става следвайки процеса на оборота на средствата:
В началото разполагаме с парични средства (ПС), с тях закупуваме материални запаси(МЗ). Те се включват в незавършеното производство (НП). След това имаме готовапродукция (ГП) и може веднага да получим ПС или да преминем през стока (С) до достигане на ПС:
ПС-МЗ…НП…ГП->С-ПС...

@bgmateriali.com

Изтеглиsave