КА отразяват наличието на предпоставки за осъществяване на ПДС. Те се използват в рамките на една година (кратък период) в някои случаи и еднократно.

1. Състав и структура на КА:
а) състав – има 5 групи КА.

Парични средства->материални запаси->незавършено пр-во->готова продукция->стоки->парични средства.

МЗ осигуряват захранване на производствения процес. Включват суровините, които са продукти на добивни процеси:
- материали – получават се след преработка на суровините. Те могат да бъдат основни, имащи съществено значение и играещи решаваща роля за създаване на готовия продукт и спомагателни, които придават второстепенни качества;
- закупени полуфабрикати – готови детайли и възли закупени от други предприятия, които ще се използват в производсвения процес:
- запаси от резервни части – за поддръжка, ремонт и др.;
- запаси от горива;
- запаси от амбалаж – вкл. се тези материали, които са предназначени за еднокртана употреба (реализират се заедно с продукцията);
- консумативи и др. материални запаси...

@bgmateriali.com

Изтеглиsave