ЛЕГЕНДАТА „ГОСПОД БОГ СЪЗДАВА ЗЕМЯТА“

 

          ЗА КАКВО РАЗКАЗВА ТЕКСТЪТ?

          Легендата „Господ Бог създава земята“ съдържа две ясно различими части:
          • разказ за сътворението на света;
          • разказ за сътворението на човека.

          Сътворението на света в легендата много прилича на Сътворението в библейския разказ, но и съществено се различава.

          Основните прилики са:
          • Бог съществува преди света;
          • светът не се самопоражда, а е сътворен от Бог;
          • след земята Бог сътворява растенията, живите същества и човека;
          • Бог сътворява човека от пръст и сам му вдъхва душа.

          Основните разлики са:
          • Бог не е сам – до него е Дяволът;
          • Бог сътворява света, подтикнат от Дявола;
          • Бог твори с ръцете си, а не със слово;
          • в разрастването на Земята участва и Дяволът, макар и с намерението да навреди на Бог;
          • Бог сътворява човека, но участва и Дяволът, като поврежда човешкото тяло;
          • разказът за сътворението на вълка отсъства от библейския разказ.

          ГЕРОИТЕ В ТЕКСТА

          Героите в текста са познатият от библейския разказ Бог, но в легендата той има свой огледален отрицателен образ-Дявола.
          Характерното за легендите е съществуването на две сили – добра и лоша. Те едновременно участват в сътворението на света – добрата (Бог) твори, другата (Дяволът) се опитва да навреди.

          ВРЕМЕТО В ТЕКСТА

          Действието в легендата се случва по времето, преди светът да е сътворен. Вече казахме, че то е характерно за митовете и библейския разказ. Това време не е исторично и по тази причина науката история не се занимава с него. Това е времето, когато все още светът се поражда и развива.

          ПРОСТРАНСТВОТО В ТЕКСТА

          Пространството в легендата е мястото, където протича действието. То е подобно на пространството в митовете и библейския разказ. Преди да бъде сътворен светът, съществуват единствено моретата. Земя липсва. Изразът „гдето се бият моретата“ прилича много на началния Хаос в старогръцкия мит. Това е необятна разбушувана вода, от пяната на която Бог сътворява земята. Първата земя е с размерите на тепсия, после - на харман, а накрая пораства до пълните си размери.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave