Димчо Дебелянов
    Легенда за разблудната царкиня


    Mon ame est une Infante…
    Albert Samain


    I

    … И там, на тоя бряг пустинен,
    от вечните води и милван, и терзан,
    на вярна стража спрян, един чертог старинен,
    един чертог зловещ виши безгласен стан.

    В градините, мечта несмела замечтани,
    трепти на страх и скръб отровната роса
    и в мъртвата вода на мъртвите фонтани
    оглеждат своя сън безсънни дървеса.

    Стени и сводове спокойна тлен прояжда,
    мъх, ситни нокти впил, колоните гнети,
    и никой ведър час там радост не обажда,
    че никой сребрен рог там празник не вести.

    Понявга само в сън безсилен лъх повява,
    и в трепета болнав на мигом сепнат стон
    проеква тъмна жал по девствената слава
    на някой овдовял и обезславен трон…

    II

    Кой изхлипа в пустошта
    на замлъкналите зали?
    Тишината ли пожали
    свойта пръвна яснота?
    Кой на кулата възлезна
    и с копнеж ръце простре
    към притихналата бездна
    на неверното море?
    Кой в градината стаи
    дъх под черните заслони?
    — Своя бряг луната гони
    и безмълвие струи…

    III

    С болката на прималняло цвете
    в пазвите на ранна хладина,
    ден и нощ аз питам ветровете
    и неверната луна:
    странници, от път неуморени,
    зрящи неизгледни далнини,
    не узнахте ли дали над мене
    нявга пак ще прозвъни
    светлий глас на оня цар далечен,
    който след притихнала тъга
    в сън ми се яви и ми обрече
    неизведани блага,
    неизведани блага в страните,
    дето ек пресреща всеки зов
    и с венци нетленна пролет кити
    всяка радост и любов.
    Той склони над мен усмивка тиха,
    но едва десница ми простря,
    зли тъми ревниво го прикриха
    в свойте ледени недра.
    И дочух аз ласкав глас: бъди ми
    вярна — и при теб в уречен час,
    минал през моря неизбродими,
    пак ще се завърна аз!
    Де е той? — Аз чакам оттогава,
    аз горя в пожар неугасим —
    ту искра сърце ми озарява,
    ту мрачи го мътен дим —
    и кога в очи ми той възлезне,
    мойта скръб безпаметно се рве
    в бездните на сладости възмездни,
    дето я Грехът зове.

    IV

    — „Витае трета нощ над водната пустиня
    и мрачните скали отекват странен тътен,
    за прилив иде час, а ти все бдиш, царкиньо,
    и твоят взор гори, от сластен дим помътен.

    Дойди и разстели коса дълбокорунна
    на мойте колена — привел чело над тебе,
    аз кротко ще приспя със лютна среброструнна
    великата ти скръб пред незаслужен жребий.

    Загледано към нас през сплетените клони,
    небето ще разкрий предвечната си слава
    и твоята звезда несетно ще отрони
    то в тихото море на тихата забрава.

    Чуй горката молба на своя паж, царкиньо,
    отпада дивен взор, от сластен дим помътен —
    витае трета нощ над водната пустиня,
    а мрачните скали отекват странен тътен.“

    V

    И когато завърши тринощното бдение,
    и умора прекърши лилейна снага,
    час безумен настава за черни падения,
    че потърсва забрава надвластна тъга.

    Снела скъпия пояс на румена девственост,
    тя пристъпя несвоя, с безтрепетен взор
    из чертога заспал и нелепо тържествена
    слиза в мрачните зали на мрачен позор.

    Тя жаднее — и в мрака, под сводове каменни,
    дето властно я чака препълнен потир,
    гръд обнажила, броди и в пориви пламенни
    рой презрени нероди привиква на пир.

    Като мухи зловонни над блатните пясъци
    из притулни притони стълпяват се те,
    кръвно вино подклажда нестройните крясъци
    и греховната жажда неспирно расте.

    Утолено догаря тринощно страдание,
    че прегръдки разтваря тя с огнена лъст —
    през очите й греят тревожни сияния,
    но ликува над нея наситена Мъст.

    VI

    Бурята стръвно изхвръкна
    из свойте подводни гнезда,
    едва затрептяла звезда
    в облаци черни помръкна —
    пламък и гръм небеса разлюляха…
    — Аз пих сладостта на упойни треви…
    „Плаха царкиньо, заспи, забрави —
                        заспи, забрави!“

    Бурята огнено жали
    над тебе и твоя позор,
    не чуваш ли в хиляден хор
    мощни  вълни заридали —
    ридаят те с твоята мъка несдържна…
    — Аз пих сладостта на упойни треви
    и мракът чрез мен светлините надви…
    „Тъжна царкиньо, заспи, забрави —
                        заспи, забрави!“

    Бяла вълна ще отмие
    следите на черната сласт —
    и нова, неведома власт —
    и нова, неведома власт
    утринна шир ще открие
    пред взора на твоята бодрост победна…
    — Не чакам ни мир, ни утеха, уви!
    „Бедна царкиньо, аз плача — заспи, забрави, —
                        заспи, забрави!“

    VII

    В предели потайни, в чертог запустял —
        сянка на смъртна печал.
    Там плаха царкиня от здрач до зори
        в плахи надежди гори.
    Оглежда се трепетно в нейния взор
        морски безбрежен простор
    и в него проблясват през тънка мъгла
        мачти и стройни весла.

    VIII

    Денят издига златен щит
    над умирените води.
    Тъмите слънце победи
    и с много сълзи е отмит
    позорний спомен в морна памят…

    Как властно погледа примамят
    безбрежни морски ширини
    и в безметежна яснота
    потръпват волните вълни —
    о, как е светло след скръбта,
    която в буря се изплака!

    С невинен смях сърцето чака
    дори и смътния мираж
    на бели корабни платна,
    които в синя далнина
    ще зърне влюбения паж
    и вест желана ще прошъпне…
    Царкинята в надежди тръпне!…

    IX

    И ето — отново три деня в растяща тревога
    безцелно изнизваха своите болни лъчи,
    и ето — отново над нея, печална и строга,
    последната нощ се надвеси…
    — Морето мълчи.
    О, радост жадувана, радост сънувана, де си?
    — Морето бездушно мълчи.

    Умора надмогва безсилните свилни ресници,
    дим мътен пребулва изгрели за радост очи
    и смъртно встревожени вечерни птици
    пищят пред незрими завеси…
    — Морето мълчи.
    О, смърт усмирителна, смърт утешителна, де си?
    — Морето бездушно мълчи.

    X

    Мълчи, а светлий бряг застила черна тиня.
    Назрели за греха, кънтят греховни бездни,
    витае трета нощ над водната пустиня
    и блудна мрачина гаси венците звездни.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave